สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บางกระเจ้า

อัพเดทเมื่อ : 17 ธันวาคม 2561 15:20:09
เปิดอ่าน : 4264
สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บางกระเจ้า (วัดจากแดง) เป็นสวนสาธารณะที่จัดสร้างขึ้น เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 โดยความร่วมมือของกรมโยธาธิการและผังเมือง และหน่วยงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ในที่ดินราชพัสดุ  เนื้อที่รวม 38 ไร่  เริ่มดำเนินก่อสร้างเมื่อปี 2549
 
และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทรงเปิดสวน เมื่อวันเสาร์ที่ 5 มกราคม 2551 ปัจจุบันมีกรมป่าไม้ เป็นหน่วยงานดูแลพื้นที่ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษาแห่งนี้ จะเป็นพื้นที่แหล่งเรียนรู้ ที่รวบรวมพันธุกรรมพืชและการฟื้นฟูระบบนิเวศของคุ้งบางกะเจ้าในหลากหลายรูปแบบ ตลอดจนเป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจให้แก่ประชาชน คุ้งบางกะเจ้าสืบไป 
 
 

 

 

 


Information Partner
 • Ayutthaya city park
 • Bitec
 • Central World
 • Fortune Town
 • Future Park
 • Future Park
 • JJ Mall
 • ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น
 • Paragon Hall
 • Tceb
 • Qsncc
 • Seacon Bangkae
 • Seacon Square
 • TCEB
 • TEA
 • THE BERKELEY HOTEL PRATUNAM
 • The Mall
 • The hub @zeer
 • Zeer Rangsit