วัดสวนแก้ว นนทบุรี

อัพเดทเมื่อ : 11 กันยายน 2561 14:34:56
เปิดอ่าน : 13505

ประวัติความเป็นมาของวัดสวนแก้ว เดิมชื่อ วัดแก้ว เป็นวัดร้างมา 80 ปี ภายหลังหลวงพ่อเทียน จิตตสุโภ และพระภิกษุอีก 3-4 รูป ได้เข้ามาพำนักแต่พื้นที่ของวัดเต็มไปด้วยเรือกสวน หลวงพ่อไม่สามารถจะบูรณะได้เพราะขาดบุคลากรที่จะช่วยพัฒนา 

พ.ศ. 2521 พระพยอมและเพื่อนพระภิกษุอีก 2 รูป ได้เดินทางมากราบหลวงพ่อเทียน เพื่อขอทำโครงการ บวชเณรภาคฤดูร้อน เมื่อเสร็จแล้วก็จะลากลับสวนโมกข์ เมื่อหลวงพ่อเทียนได้อนุญาตให้พำนักแล้ว ยังได้ช่วยสนับ สนุนงานบวชเณรภาคฤดูร้อนด้วยโดยช่วยเป็นพระพี่เลี้ยงให้ พ.ศ. 2522 หลวงพ่อเทียนได้มอบหมายให้พระพยอมและเพื่อนภิกษุเป็นผู้ดูแลรักษาวัดต่อไป ส่วนตัวหลวงพ่อเทียน กลับจังหวัดเลย ที่วัดแก้วนี้ พระพยอมได้พัฒนาพื้นที่ของวัดและเตรียมจำลองสวนโมกขพลารามให้เกิดขึ้นในเมือง ตามคำที่ท่านพุทธทาสเคยปรารภเมื่อคราวที่ยังศึกษาธรรมอยู่ที่สวนโมก (ท่านอาจารย์พยอม กัลยาโณ เป็นศิษย์คนสำคัญท่านหนึ่งของท่านพุทธทาส)  และภายหลังได้เปลี่ยนชื่อเป็น "วัดสวนแก้ว" เมื่อพัฒนาวัดจนเหมาะสมกับสภาพสิ่งแวดล้อมของวัดแล้วจึงมุ่งเผยแพร่พุทธศาสนา 
 
ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกในการบริหารงานช่วยสังคม ปัญหาของสังคมทุกวันนี้ เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่าง ฐานะ อาชีพ ความรู้ และโอกาส ซึ่งพระสงฆ์ควรจะมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหานี้ด้วย ด้วยปณิธานที่จะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ และเผยแพร่ ศีลธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า เพื่อให้ประชาชนได้รู้จักการใช้ หลักธรรม ในการดำเนินชีวิตและแก้ปัญหาด้วยตนเอง
ท่านจึงได้จัดตั้งมูลนิธิสวนแก้วขึ้น ในปี พ.ศ. 2529  
 1. เพื่อเผยแผ่ศีลธรรมในศาสนา
 2. เพื่อสนับสนุนให้กำลังใจแก่ผู้กระทำความดี
 3. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้คนดีมีสัมมาชีพ
 
พระราชธรรมนิเทศ เกิดเมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2492 อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี บรรพชาเมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2502 และอุปสมบทเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2513 ณ วัดสังวรพิมลไพบูลย์ อำเภอบางใหญ่  สำเร็จการศึกษานักธรรมชั้นเอกในปี พ.ศ. 2516 ได้ไปจำพรรษาอยู่กับท่านพุทธทาสที่สวนโมกขพลารามในการปฏิบัติธรรม แล้วจึงได้กลับมาทำการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและพัฒนาวัดสวนแก้ว 
 
พ.ศ.2547 พระพยอมได้พระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็น พระราชธรรมนิเทศ 
พ.ศ.2548 “มูลนิธิสวนแก้ว” ได้ถูกรับรองเป็น “องค์กรสาธารณประโยชน์” 
โดยมีวัตถุประสงค์หลัก 6 ประการ คือ 
1. เพื่อเผยแพร่พระพุทธศาสนา 
2. เพื่อส่งเสริมศีลธรรม จรรยาอันดี 
3. เพื่ออนุรักษ์ และส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีไทย 
4. เพื่อร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณะประโยชน์ 
5. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่อย่างใด 
6. จัดการศึกษา และส่งเสริมการศึกษา
ตัวมูลนิธิวัดสนแก้วจะจัดการของที่ได้รับบริจาคมานำมาซ่อมแซมโดยการฝึกอาชีพให้คนไร้อาชีพตกทุกข์ได้ยากและจะนำสิ่งของเหล่านั้นออกมาขาย ปัจจุบันซุปเปอร์มาเก็ตของเก่าก็ยังคงอยู่ เเม้จะดูไม่คึกคักเหมือนเเต่ก่อน รวมถึงโรงคัดเเยกขยะโดยเอกชนที่ใหญ่ที่สุด
 
วัดสวนแก้ว นนทบุรี สถานที่ตั้ง ถนน โยธาธิการนนทบุรี 2025 หรือ ถนน บางกรวยไทรน้อย บางเลนซ.5  

 

 

การเดินทาง ถนนราชพฤกษ์ขาออกเมืองจะสะดวกมาก จากบางหว้าเลยวงเวียนนครอินทร์สังเกตป้ายไปสะพานเจษฎาให้ชิดซ้ายเเล้วซ้ายออกไปทางวัดโบสถ์ดอนพรหม จะผ่านสนามกีฬาจังหวัดนนทบุรี เลยไปอีก 1.5 กม.ก็จะเห็นวัด

บริจาคของเก่าติดต่อ 02-921-5023 กด 1 092-940-3125

 

 

 

 

 


Information Partner
 • Ayutthaya city park
 • Bitec
 • Central World
 • Fortune Town
 • Future Park
 • Future Park
 • JJ Mall
 • ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น
 • Paragon Hall
 • Tceb
 • Qsncc
 • Seacon Bangkae
 • Seacon Square
 • TCEB
 • TEA
 • THE BERKELEY HOTEL PRATUNAM
 • The Mall
 • The hub @zeer
 • Zeer Rangsit