ประเพณีห่มผ้าแดง พระสมุทรเจดีย์

อัพเดทเมื่อ : 24 ตุลาคม 2560 14:33:11
เปิดอ่าน : 4521

เรื่องเล่าองค์พระสมุทรเจดีย์ พระสมุทรเจดีย์เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดสมุทรปราการ มักถูกเรียกว่า “พระเจดีย์กลางน้ำ” เพราะเดิมตั้งอยู่บนเกาะที่มีน้ำล้อมรอบ ต่อมาชายตลิ่งฝั่งขวาของแม่น้ำตื้นเขินมากขึ้นเรื่อยๆ จนเชื่อมติแผ่นดินกับเกาะที่ตั้งของพระเจดีย์ มีผู้คนนิยมมาเคารพสักการะบูชา ตามประวัติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 โปรดเกล้าฯให้สร้างเมืองสมุทรปราการขึ้นตำบลปากน้ำ และทรงสร้างพระมหาเจดีย์ขึ้นที่เกาะกลางน้ำแล้วพระราชทานนามว่า “พระสมุทรเจดีย์” การสร้างยังมิทันเสร็จได้เสด็จสวรรคตเสียก่อน พระสมุทรเจดีย์ได้สร้างต่อจนสำเร็จในรัชสมัยรัชกาลที่ 3

ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชประสงค์จะสถาปนาให้สูงขึ้นไปอีก ให้นายช่างจัดการสร้างพระเจดีย์แบบลอมฟางแบบที่ที่กรุงศรีอยุธยาครอบพระเจดีย์เดิม นอกจากนี้ยังทรงสร้างศาลาเก๋งจีน หอเทียน หอระฆัง พระวิหาร และพระพุทธรูป ปางห้ามสมุทร พร้อมหลักผูกเรือริมน้ำรอบองค์พระสมุทรเจดีย์ และได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ 12 องค์ จากพระบรมมหาราชวัง องค์พระเจดีย์สูงจากฐานจนถึงยอด 27.75 เมตร มีกำแพงแก้วสองศอกคืบล้อมรอบองค์พระเจดีย์ มีศาลาทั้งสี่ทิศ ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2371

กระทั่งในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ได้ทรงปฏิสังขรณ์พระสมุทรเจดีย์ให้สูงขึ้นตามแบบอยุธยา พระสมุทรเจดีย์อยู่ในความดูแลของวัดพระสมุทรเจดีย์ ทุกๆ ปีในวันแรม 5 ค่ำ เดือน 11 จะมีงานใหญ่ก็คืองานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์ประจำปี ที่มีพิธีนำขบวนแห่ผ้าแดงเพื่อนำไปห่มองค์พระสมุทรเจดีย์ เป็นประเพณีสำคัญในทุกๆ ปีของชาวสมุทรปราการ ทั้งนี้ผ้าแดงที่ปรากฏอยู่บนรอบคอระฆังองค์พระเจดีย์ ตรงปากแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งเป็นเส้นทางเข้าออกประเทศสยาม ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งความงดงาม เป็นสีแห่งความเป็นชาติ และสีแห่งความเป็นมงคลของชาวไทยเชื้อสายจีนอีกด้วย

ขอบคุณบทความจาก OAK KA CHART คนหล่อแห่งด่านสำโรง


Information Partner
 • Ayutthaya city park
 • Bitec
 • Central World
 • Fortune Town
 • Future Park
 • Future Park
 • JJ Mall
 • ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น
 • Paragon Hall
 • Tceb
 • Qsncc
 • Seacon Bangkae
 • Seacon Square
 • TCEB
 • TEA
 • THE BERKELEY HOTEL PRATUNAM
 • The Mall
 • The hub @zeer
 • Zeer Rangsit