บทความน่าสนใจ
รวมบทความ จาก Admin

5 เหตุผลว่าทำไมองค์กรจึงควรให้พนักงานเข้าอบรมพัฒนาบุคลากร

บทความโดย : mojihead
เปิดอ่าน : 423

5 เหตุผลว่าทำไมองค์กรจึงควรให้พนักงานเข้าอบรมพัฒนาบุคลากร

 


การอบรมพัฒนาบุคลากร นับว่าเป็นสิ่งที่สำคัญกับทุกๆ องค์กรอย่างแน่นอน ไม่ว่าองค์กรนั้นจะเป็นหน่วยงานรัฐหรือว่าเอกชนเพราะเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยผลักดันองค์กรไปสู่ความสำเร็จได้ เนื่่องจากการ อบรมพัฒนาบุคลากร เป็นการเพิ่มศักยภาพให้กับทรัพยากรที่สำคัญที่สุดขององค์กร ซึ่งก็คือทรัพยากรมนุษย์ ด้วยเหตุนี้การอบรมต่างๆ จึงได้รับความนิยมต่อเนื่องตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

 

1.  การอบรมพัฒนาบุคลากรจะช่วยเพิ่มพูนทักษะและเพิ่มคุณค่าให้กับพนักงานแต่ละคน

การอบรมจะช่วยพัฒนาทักษะและความรู้ให้พนักงานให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาทักษะเดิมที่มีอยู่แล้วต่อยอดให้มีความชำนาญยิ่งขึ้น (up-skill) หรืออาจจะเป็นเพิ่มพูนทักษะใหม่ให้กับพนักงาน เพื่อให้ทำงานในองค์กรได้หลากหลายยิ่งขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น (multi-skill) ไม่ว่าจะเป็นทักษะเฉพาะทางที่จำเป็นต่องานที่รับผิดชอบในตำแหน่งนั้นๆ หรือทักษะทั่วๆ ไป ที่จำเป็นต่อทุกๆ ตำแหน่ง ด้านการบริหารจัดการ การสื่อสาร การแก้ปัญหา หรือการทำงานเป็นทีม เป็นต้น


2.  การอบรมพัฒนาบุคลากรเป็นอีกวิธีหนึ่งในการการันตีอนาคตขององค์กร

การอบรมสามารถเป็นการวางรากฐานสำหรับอนาคตของบริษัทในระยะยาวได้ เช่น การอบรมพนักงานเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับตำแหน่งที่ใหญ่ขึ้นในองค์กร หรือเพื่อเพิ่มจำนวนผู้ที่มีทักษะในองค์กรให้เพิ่มขึ้น ซึ่งจะทำให้องค์กรมีทางเลือกที่หลากหลายมากขึ้นในอนาคตหากพนักงานคนใดคนหนึ่งตัดสินใจย้ายไปอยู่ที่อื่น เพราะองค์กรยังคงมีผู้ที่มีความรู้ความสามารถในระดับเดียวกันรองรับไว้ ให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นและไม่ขาดช่วง

 

3.  การอบรมพัฒนาบุคลากร เป็นวิธีการหนึ่งที่จะดึงดูดผู้ที่มีความรู้ความสามารถเข้าสู่องค์กรมากขึ้น

การให้ความสำคัญกับการอบรมพัฒนาบุคลากร เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สามารถดึงดูดคนที่มีความรู้ความสามารถให้เข้ามาร่วมงานได้ เนื่องจาก เป็นการแสดงให้เห็นว่าองค์กรเล็งเห็นความสำคัญของพนักงานทุกๆ คน และมอบโอกาสในการพัฒนาทักษะในด้านต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ นับว่าเป็นอีกหนึ่งสวัสดิการที่น่าจะทำให้ผู้ที่ต้องการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ อยากที่จะเข้ามาร่วมงานกับองค์กร
ซึ่งจะส่งผลให้องค์กรมีชื่อเสียงในทางบวกเพิ่มขึ้นอีกด้วย

 

4.  การอบรมพัฒนาบุคลากร จะช่วยยกระดับการทำงานในภาพรวมให้กับอุตสาหกรรมต่างๆ

การอบรมพัฒนาบุคลากร จะสร้างคนเก่งๆ ให้เพิ่มขึ้นในแต่ละองค์กร ทั้งยังกระตุ้นการแข่งขันกันระหว่างองค์กรอีกด้วย ซึ่งจะยกระดับการทำงานในภาพรวมให้กับอุตสาหกรรมต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

 

5. การอบรมพัฒนาบุคลากร สามารถลดอัตราการลาออกของพนักงานในองค์กรได้

พนักงานมีแนวโน้มที่จะรู้สึกว่าองค์กรให้ความสำคัญต่อตนเองเมื่ออบรมเสร็จ การวางแผนการอบรมพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการวางแผน Career path ให้พนักงานในระยะยาว จะช่วยให้พนักงานมองเห็นความก้าวหน้าของตนในองค์กรได้ชัดเจนกว่าการย้ายงานไปอยู่องค์กรอื่น นอกจากนี้ยังเป็นผลดีต่อองต์กรในแง่ของงบประมาณ เพราะค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงานใหม่ย่อมสิ้นเปลืองกว่าเมื่อทราบประโยชน์ที่กล่าวมาแล้ว หากคุณเป็นเจ้าขององค์กรก็ควรลองพิจารณาการอบรมต่างๆ เตรียมไว้สำหรับพนักงานเพราะการลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ จะเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าและยั่งยืนอย่างแน่นอน

บทความโดย : mojihead

Information Partner
 • Ayutthaya city park
 • Bitec
 • Central World
 • Fortune Town
 • Future Park
 • Future Park
 • JJ Mall
 • ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น
 • Paragon Hall
 • Tceb
 • Qsncc
 • Seacon Bangkae
 • Seacon Square
 • TEA
 • TCEB
 • The Mall
 • The hub @zeer
 • Zeer Rangsit