งานแสดงสินค้า
รายชื่องานแสดงสินค้า ทั่วไทย

สัมมนาเชิงวิชาการ เมืองอัจฉริยะและศูนย์ข้อมูล 

อัพเดทเมื่อ : 19 ตุลาคม 2561 10:24:02
เปิดชม : 688
 • รายละเอียด
 • ข่าวความเคลื่อนไหว
 • โปรโมชั่นในงาน
 • ภาพบรรยากาศ
สัมมนาเชิงวิชาการ เมืองอัจฉริยะและศูนย์ข้อมูล
 
ระหว่างวันที่ 14 - 16 พฤศจิกายน 2561
ณ ห้อง Lotus ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ
 

     สมาร์ตซิตี (Smart City) หรือ เมืองอัจฉริยะ เป็นรูปแบบการประยุกต์เทคโนโลยีดิจิตอล หรือข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารในการเพิ่มประสิทธิและคุณภาพของบริการสังคม เพื่อช่วยในการลดต้นทุน และลดการบริโภคของประชากร โดยยังคงเพิ่มประสิทธิภาพให้ประชาชนสามารถอยู่อาศัยได้ในคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เมืองอัจฉริยะสร้างขึ้นจากโครงสร้างพื้นฐานของ Internet of Things (IoTs) ซึ่งเป็นเครือข่ายที่เชื่อมต่อระหว่างกันของอุปกรณ์เซ็นเซอร์ที่ทำหน้ารวบรวมข้อมูลและส่งต่อผ่านระบบเครือข่ายสื่อสาร (Networking Communication) ไปยังศูนย์ข้อมูล (Data Center) เพื่อใช้ในการรวบรวมจัดเก็บข้อมูล (Big Data) เพื่อการวิเคราะห์และใช้ข้อมูลร่วมกันในขณะที่สื่อสารกันของระบบรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) ก็เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงานต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น
 
     สมาคมวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทย (IEEE Thailand Section) และ IEEE Power & Energy Society – Thailand Chapter ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงได้จัดให้มีการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง “เมืองอัจฉริยะและศูนย์ข้อมูล: แนวคิด การออกแบบ และกรณีศึกษา (Smart City & Data Center)” ในระหว่างวันที่ 14 - 16 พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและการบริหารจัดการองค์กรหรือเมืองให้มีประสิทธิภาพตามนโยบาย Thailand 4.0 โดยการสนับสนุนวิชาการจาก วสท., สถาบันอุดมศึกษา และผู้เชี่ยวชาญในงานภาคปฏิบัติโดยตรง
 
 

รายละเอียดเพิ่มเติม
บริษัท เทคโนโลยี มีเดีย จำกัด
โทร. 02-354-5333 ต่อ 500, 510 (ภัทรกันต์, ศิริภักตร์)
โทรสาร 02-354-5322
เว็บไซต์ greennetworkseminar.com/smartcity
 
ความคิดเห็นงานเเละสอบถาม :
สัมมนาเชิงวิชาการ เมืองอัจฉริยะและศูนย์ข้อมูล
กรอกความเห็นของท่าน
งานในหมวดหมู่เดียวกัน
Translate to :


Information Partner
 • Ayutthaya city park
 • Bitec
 • Central World
 • Fortune Town
 • Future Park
 • Future Park
 • JJ Mall
 • ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น
 • Paragon Hall
 • Tceb
 • Qsncc
 • Seacon Bangkae
 • Seacon Square
 • TCEB
 • TEA
 • THE BERKELEY HOTEL PRATUNAM
 • The Mall
 • The hub @zeer
 • Zeer Rangsit