งานแสดงสินค้า
รายชื่องานแสดงสินค้า ทั่วไทย

สถาปนิก 60 

อัพเดทเมื่อ : 24 พฤษภาคม 2559 14:18:09
เปิดชม : 3,702
สถาปนิก 60
 
ระหว่างวันที่ 2 - 7 พฤษภาคม 2560
เวลา 10.00 - 20.00 น.
ณ ชาเลนเจอร์ฮอลล์ 1 - 3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี
 

     สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนดจัดงานสถาปนิก’60 ระหว่างวันที่ 2-7 พฤษภาคม 2560 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยชูคอนเซ็ปต์ “บ้าน บ้าน : BAAN BAAN” Reconsidering Dwelling มุ่งเผยแพร่แนวคิด และนวัตกรรมที่เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย เนื่องด้วย “บ้าน” ถือเป็นปัจจัยพื้นฐาน ของการดำรงชีวิตของทุกคน ในทุกสังคมและวัฒนธรรม…
 
     งานสถาปนิก’60 จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 31 ซึ่งแต่ละปีที่ผ่านมา มีการกำหนดแนวคิดในการจัดงานที่แตกต่างกันออกไป โดยมุ่งสะท้อนให้สังคมมีความเข้าใจในวิชาชีพสถาปนิก มุ่งสร้างความแข็งแกร่ง เสริมองค์ความรู้ด้านวิชาชีพให้กับสถาปนิก และวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง สำหรับปีล่าสุดนี้ คณะกรรมการได้กำหนดแนวคิด “บ้าน บ้าน : BAAN BAAN” Reconsidering Dwelling ขึ้นเพื่อนำเสนอมุมมองทางสถาปัตยกรรม ที่ปัจจัยพื้นฐานการดำรงชีวิตของทุกคน
 
     โดย “บ้าน” ถือเป็นปัจจัยพื้นฐานการดำรงชีวิตของทุกคน ในทุกสังคมและวัฒนธรรม ขณะเดียวกัน บ้านก็ถือเป็นสถาปัตยกรรมหน่วยเล็ก ๆ หน่วยหนึ่ง ที่เมื่อขยายจำนวน หรือรวมตัวกันหลาย ๆ หลัง ก็สามารถเติบโตเป็นชุมชนและเมือง ที่มีความซับซ้อนขึ้นเรื่อย ๆ นอกจากนี้ บ้านยังเป็นจุดเริ่มต้นของพื้นที่ ที่ก่อรูปความสัมพันธ์ที่ดีของคนในครอบครัว ขยายตัวเป็นความสัมพันธ์ระดับเพื่อนบ้าน สังคมระดับชุมชน และเมืองที่ดีในมิติต่าง ๆ ต่อไป
 
     สมาคมสถาปนิกสยามฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของสถาปัตยกรรมดังกล่าว จึงกำหนดจัดงานสถาปนิก’60 ภายใต้หัวข้อ “บ้าน บ้าน : BAAN BAAN” Reconsidering Dwelling โดยมีวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่แนวคิด รวมถึงนวัตกรรมในวงการสถาปัตยกรรม ที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัย และเปิดเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ความคิดเห็นระหว่างกัน ทั้งในกลุ่มวิชาชีพสถาปนิก วิศวกร ผู้รับเหมา นักธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และที่สำคัญที่สุดคือประชาชนทั่วไป ที่มีความต้องการหรือสนใจเรื่องบ้าน
 
     สำหรับพื้นที่นิทรรศการ “บ้าน บ้าน : BAAN BAAN” Reconsidering Dwelling จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลัก ๆ ประกอบด้วย 1. พื้นที่บ้าน 2. พื้นที่ในบ้าน และ 3. พื้นที่นอกบ้าน โดยทั้ง 3 หมวดนิทรรศการ จะเล่าถึงประเภทลักษณะของกลุ่มต่าง ๆ (Typology) เทคนิคการก่อสร้าง (Tectonic) และแนวความคิดต่าง ๆ (Thought) แสดงประกอบในหัวข้อนิทรรศการนั้น ๆ
 • พื้นที่บ้าน เป็นนิทรรศการ ที่แสดงให้เห็นแนวคิดที่อยู่อาศัยประเภทต่าง ๆ เช่น ที่อยู่อาศัยแบบวิถีไทยประเพณี และพื้นถิ่น, ที่อยู่อาศัยสมัยใหม่, ที่อยู่อาศัยที่อยู่ร่วมกับพิบัติภัยธรรมชาติ, ที่อยู่อาศัยที่เป้นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม, ที่อยู่อาศัยในพื้นที่หนาแน่น, แนวคิดที่อยู่อาศัยในอนาคต เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีพื้นที่แสดงนวัตกรรมก่อสร้างสมัยใหม่ เช่น การประยุกต์วัสดุในการก่อสร้าง การใช้เทคโนโลยี CAD, CAM หุ่นยนต์ และ Drone มาเป็นส่วนหนึ่งในการก่อสร้างอาคาร
 • พื้นที่ในบ้าน เป็นพื้นที่นิทรรศการ ที่แสดงให้เห็นแนวคิดการอยู่อาศัยภายในบ้าน ภายในที่อยู่อาศัยรูปแบบต่าง ๆ และเล่าถึงองค์ประกอบต่าง ๆ ที่ประกอบขึ้นมา เพื่อช่วยสร้างสภาวะความน่าอยู่อาศัย และความสัมพันธ์ภายในบ้านอย่างลงตัว
 • พื้นที่นอกบ้าน เป็นพื้นที่นิทรรศการ ที่แสดงให้เห็นแนวคิดการออกแบบองค์ประกอบ และพื้นที่ต่าง ๆ ภายนอกบ้าน เช่น สวนนอกบ้าน ศาลพระภูมิพื้นที่ความเชื่อ พื้นที่เปิดโล่ง พื้นที่ทางสังคมระหว่างบ้านในชุมชน โดยนิทรรศการแสดงให้เห็นว่า บ้านแต่ละหลัง หากใช้วิธีคิดอย่างสร้างสรรค์เมื่อก่อร่างขึ้นมาในระดับมหภาค จะส่งผลที่ยิ่งใหญ่ในมิติต่าง ๆ กับสังคม และบริบทภายนอกได้อย่างไร นอกจากนี้ ในพื้นที่นิทรรศการนี้ ยังแทรกด้วยกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ เป็นพื้นที่พบปะ แลกเปลี่ยนความคิด องค์ความรู้ ระหว่างสถาปนิก และประชาชนผู้สนใจทุกกลุ่ม
     สำหรับการจัดงาน สถาปนิก’60 “บ้าน บ้าน : BAAN BAAN” Reconsidering Dwelling สมาคมสถาปนิกสยามฯ คาดหวังให้การนำเสนอแนวคิดดังกล่าว เป็นแนวทางการออกแบบที่อยู่อาศัยที่ดี จากสถาปนิกรุ่นใหม่ รุ่นปัจจุบัน สู่ประชาชนทั่วไป ตลอดจนเป็นการแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าของนวัตกรรมการออกแบบ ทั้งในระดับประเทศ และความเป็นผู้นำในระดับนานาชาติ
 

สอบถามและจองพื้นที่
TTF International Co.,Ltd
Tel 02-717-2477
Fax 02-717-2466
 
ความคิดเห็นงานเเละสอบถาม :
สถาปนิก 60
 • #4 โดย : บริษัท เวิร์คออ 17 กุมภาพันธ์ 2560 09:32:02  
  Workon Setpoint รับออกแบบบูธ ผลิตบูธโครงสร้าง ก่อสร้างบูธ บูธงานแสดงสินค้า ฉาก เวที เคาน์เตอร์ งานติดตั้งรื้อถอนทุกรูปแบบของงานแสดงสินค้าครบวงจร รับจัดงานอีเว้นท์ต่างๆ งานเปิดตัวสินค้า โดยทีมงานมืออาชีพ สนใจติดต่อ 087-7653872 (พลอย) Email : ploy.workon@gmail.com
 • #3 โดย : ซีซีเอส 20 มกราคม 2560 13:59:54  
  บริษัท ซี.ซี.เอส. ฟิวเจอร์ ซิสเต็ม จำกัด เป็นบริษัทผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องสแกนลายนิ้วมือ, เครื่อสแกนใบหน้า, อุปกรณ์ Access Control, CCTV, ไม้กั้นรถยนต์ เป็นผู้ให้บริการมามากกว่า 14 ปี มั่นใจสินค้าคุณภาพมั่นใจบริการ CCS • สนใจสินค้าและบริการติดต่อได้ที่ สแกนนิ้ว , www.สแกนนิ้ว.com
 • #2 โดย : boothsetup 18 มกราคม 2560 14:08:20  
  Booth Setup รับออกแบบบูธ ผลิตบูธโครงสร้าง ก่อสร้างบูธ บูธงานแสดงสินค้า ฉาก เวที เคาน์เตอร์ งานติดตั้งรื้อถอน ทุกรูปแบบของงานแสดงสินค้าครบวงจร รับจัดงานอีเว้นท์ต่างๆ งานเปิดตัวสินค้า โดยทีมงานมืออาชีพ ราคาโรงงาน / สนใจติดต่อ 081-101-4364 (สุ) / ID : boothsetup / http://www.boothsetup.com/
 • #1 โดย : kitty@hotmail.c 11 มกราคม 2560 11:21:52  
  EICS BUSINESSCo.,Ltd. , ดำเนินธุรกิจด้านออแกไนซ์เซอร์Organizer,รับออกแบบบูธ,รับผลิตบูธ,รับจัดบูธbooth setupตกแต่งบูธ,บูธสินค้า,บูธแสดงสินค้า exhibition booth,บูธไบเทคbitecบูธเมืองทอง, รับตกแต่งร้านค้า งานเฟอร์นิเจอร์ แท่นโชว์สินค้า ชั้นวางสินค้า พร้อมจัดหา Petty MC การแสดงต่างๆ และเรายังจำหน่ายอุปกรณ์ดิสเพลย์สำเร็จรูป เช่น POP Up, Roll Up,X-Show, Standy, Counter พร้อมออกแบบกราฟฟิคและงานสิ่งพิมพ์ inkjet indoor/outdoor ด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า 10 ปี ติดตามผลงานเพิ่มเติมได้ที่ www.eicsbusiness.com หรือ www.facebook.com/exhibitionsbooth/ สนใจในสินค้าและบริการติดต่อ Tel/Fax : 02-047-0998 Mobile : 090-008-6858, 090-008-6859หรือ 089-799-8634 Email : info.eicsb@gmail.com หรือ annop.eicsb@gmail.com
กรอกความเห็นของท่าน
งานในหมวดหมู่เดียวกัน
Translate to :
Information Partner
 • Bitec
 • Central World
 • Fortune Town
 • Future Park
 • impact
 • impact
 • Paragon Hall
 • Tceb
 • Qsncc
 • Seacon Square
 • Seacon Bangkae
 • TEA
 • TCEB
 • The Mall
 • The hub @zeer
 • Zeer Rangsit