งานแสดงสินค้า
รายชื่องานแสดงสินค้า ทั่วไทย

Bangkok International Digital Content Festival 2017 

อัพเดทเมื่อ : 6 มีนาคม 2560 14:41:36
เปิดชม : 1,664
 • รายละเอียด
 • ข่าวความเคลื่อนไหว
 • โปรโมชั่นในงาน
 • ภาพบรรยากาศ
Bangkok International Digital Content Festival 2017
 
ระหว่างวันที่ 20 - 24 มีนาคม 2560
ณ ห้องเวิลด์บอลรูม โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร
 

     กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (เดิม) และ สำนักงานส่งเสริมการจัด ประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) ผนึกกำลัง 5 พันธมิตรด้านดิจิทัลคอนเทนท์ ได้แก่ สมาคมอุตสาหกรรม ซอฟแวร์เกมไทย (TGA) , สมาคมอีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทย (e-LAT) , สมาคมผู้ประกอบการแอนิเมชั่น และคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ไทย (TACGA) , สมาคม Bangkok ACM SIGGRAPH (BASA) , สมาคมดิจิทอล คอนเทนต์ไทย (DCAT) เตรียมจัดงาน Bangkok International Digital Content Festival 2017 (BIDC 2017) เทศกาลงานดิจิทัลคอนเทนท์ ประจำปีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเป็นครั้งที่ 4 ภายใต้แนวคิด Digital Wonderland ที่จะรวบรวม หลากหลายสีสันแห่งดิจิทัลคอนเทนท์มาไว้ในงานเดียวกัน ระหว่างวันที่ 20 - 24 มีนาคม 2560 นี้ ณ ห้องเวิลด์บอลรูม โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร โดยคาดว่า จะช่วยเสริมให้ภาพรวมของธุรกิจดิจิทัลคอนเทนท์ในปีนี้เพิ่มมูลค่าขึ้นราว 800 ล้านบาท
 
     นางมาลี โชคล้ำเลิศ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ในปี 2558 ตลาดดิจิทัลคอนเทนท์ไทยมีมูลค่าสูงถึง 12,745 ล้านบาท เติบโตจากปี 2557 ร้อยละ 12.4 แบ่งออกเป็น 2 สาขา ได้แก่ สาขาแอนิเมชันมีมูลค่า 3,851 ล้านบาท มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.9 จากปี 2557 ขณะที่สาขาเกมมีมูลค่า 8,894 ล้านบาท มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.5 จากปี 2557 โดยอุตสาหกรรมแอนิเมชันและเกมถูก ขับเคลื่อนจากการนำเข้าแอนิเมชันและเกมจากต่างประเทศเป็นหลัก ในด้านการส่งออกนั้น ปี 2558 ประเทศไทย มีการผลิตดิจิทัลคอนเทนท์เพื่อการส่งออกรวมทั้งสิ้น 1,545 ล้านบาท ประกอบด้วยสาขาแอนิเมชันมีมูลค่า การส่งออก 499 ล้านบาท สาขาเกมมีมูลค่าการส่งออก 1,046 ล้านบาท ซึ่งเป็นมูลค่าการผลิตงานที่มีทรัพย์สิน ทางปัญญาของตนเองเพิ่มสูงขึ้น หมายถึงการผลิตแอนิเมชันและเกมของคนไทยได้มีการพัฒนา ซึ่งนับเป็น สัญญาณที่ดีในการขยายตลาดต่างประเทศ     
 
     งาน Bangkok International Digital Content Festival 2017 จะนำนักธุรกิจชั้นนำด้านดิจิทัลคอนเทนท์มากกว่า 120 บริษัทจากทั่วโลก เข้าร่วมงานภายใต้กิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 
 • วันที่ 20 มีนาคม การมอบรางวัลดีเด่นประจำปีในกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนท์ “BIDC Awards” ให้แก่ผู้ประกอบการไทยที่มีผลงานโดดเด่นในรอบปี 2016
 • วันที่ 20 - 21 มีนาคม การจัดเจรจาธุรกิจโดยเชิญผู้ประกอบการต่างชาติรายสำคัญจากทั่วโลก ได้แก่ ผู้ประกอบการจากประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส นิวซีแลนด์ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ จีน สิงคโปร์ มาเลเซีย เป็นต้น โดยเข้ามาเจรจาธุรกิจกับผู้ประกอบการไทย ซึ่งคาดว่าจะเกิดการจับคู่ เจรจาธุรกิจมากกว่า 500 คู่ 
 • วันที่ 20 - 24 มีนาคม กิจกรรมการจัดแสดงผลงานชั้นนำทางด้านแอนิมชั่น , เกม , วีอาร์ , คอมพิวเตอร์กราฟฟิกส์ , อีเลินร์นนิ่ง และเทคนิคการสร้างภาพพิเศษ พร้อมทั้งคาแร็คเตอร์ลิขสิทธิ์ ไลเซนซิ่งจากบริษัทผู้ผลิตไทย 
 • วันที่ 22 - 24 มีนาคม การจัดสัมมนาและเวิร์คชอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ ทั้งในระดับนานาชาติ และในประเทศไทย โดยวิทยากรที่มีชื่อเสียงจากทั่วโลก อาทิ วิทยากรจาก Walt Disney Animation Studios และ Grasshopper Manufacture นอกจากนี้ Japan External Trade Organization (JETRO)  ได้เชิญวิทยากรจากประเทศญี่ปุ่นที่มีชื่อเสียงจาก TV Tokyo Communications Corporation มาร่วมสัมมนาในงานนี้ด้วย ด้วยความร่วมมือกันของภาครัฐที่แข็งแกร่งทั้ง 3 องค์กร และพันธมิตรด้านดิจิทัลคอนเทนท์อีก 5 สมาคม จึงทำให้มั่นใจได้ว่างาน Bangkok International Digital Content Festival 2017 จะช่วยส่งเสริมและขยายตลาด ต่างประเทศของผู้ประกอบการด้านดิจิทัลคอนเทนท์ของไทย อีกทั้งเป็นการส่งเสริมศักยภาพธุรกิจบริการ ดิจิทัลคอนเทนท์ของไทยในภาพรวมอีกด้วย 
ความคิดเห็นงานเเละสอบถาม :
Bangkok International Digital Content Festival 2017
กรอกความเห็นของท่าน
งานในหมวดหมู่เดียวกัน
 • METALEX 2017
  22 - 25 พฤศจิกายน 2560
  Bitec
 • Thailand e-Commerce week 2017
  24 - 26 พฤศจิกายน 2560
  QSNCC (ศูนย์ประชุมฯ สิริกิติ์)
 • ASEAN Cold Pharma Chain 2017
  28 - 30 พฤศจิกายน 2560
  Bitec
 • SIGGRAPH Asia 2017
  28 - 30 พฤศจิกายน 2560
  Bitec
 • Rail Asia Expo
  30 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2560
  สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงค์ มักกะสัน
Translate to :Information Partner
 • Bitec
 • Central World
 • Fortune Town
 • Future Park
 • Future Park
 • JJ Mall
 • ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น
 • Paragon Hall
 • Tceb
 • Qsncc
 • Seacon Bangkae
 • Seacon Square
 • TEA
 • TCEB
 • The Mall
 • The hub @zeer
 • Zeer Rangsit