งานแสดงสินค้า
รายชื่องานแสดงสินค้า ทั่วไทย

สัมมนาเชิงวิชาการ ครั้งที่ 4 ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 

อัพเดทเมื่อ : 19 ธันวาคม 2559 14:07:08
เปิดชม : 831
 • รายละเอียด
 • ข่าวความเคลื่อนไหว
 • โปรโมชั่นในงาน
 • ภาพบรรยากาศ
สัมมนาเชิงวิชาการ ครั้งที่ 4 ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
 
ระหว่างวันที่ 30 มกราคม 2560 - 1 กุมภาพันธ์ 2560
เวลา 08.00 - 17.00 น.
ณ ห้อง Lotus ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
 

     พลังงานจัดเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยนโยบายการส่งเสริมและสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐในการพัฒนาพลังงานทดแทน โดยเฉพาะอย่างยิ่งพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งเป็นพลังงานสะอาดที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างไม่มีวันหมด ดังนั้น เพื่อให้การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ลงทุน ผู้ให้บริการออกแบบและติดตั้ง และผู้ที่เกี่ยวข้องควรมีความรู้ ความเข้าใจในการออกแบบ ก่อสร้าง ทดสอบ ปฏิบัติงาน และบำรุงรักษา ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้า และข้อกำหนดของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวง โดยปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
 
     สมาคมวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทย (IEEE Thailand Section) และ IEEE Power & Energy Society - Thailand Chapter ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญจึงได้จัดให้มีการอบรมเชิงวิชาการ “ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ : การออกแบบ ติดตั้ง ควบคุม และบำรุงรักษา” ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาพลังงานทดแทนเพื่อนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน โดยการสนับสนุนวิชาการจาก พพ., สกพ., กฟผ., กฟภ., กฟน., ผู้ออกแบบและผู้ผลิตอุปกรณ์อินเวอเตอร์, บริษัทผู้ประกอบการ และ สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ในงานภาคปฏิบัติโดยตรง
 
วัตถุประสงค์
 1. สร้างความรู้ ความเข้าใจพื้นฐานการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ แก่ผู้สนใจลงทุน ผู้ให้บริการออกแบบและติดตั้ง ตลอดจนวิศวกรและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้อง
 2. ได้รับความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การประเมิน ทดสอบ บำรุงรักษา ปัญหาอุปสรรคในการเชื่อมต่อกับระบบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวง และเทคนิคการแก้ไขปัญหาจากกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริงในประเทศไทย
 3. เปิดโอกาสให้ปรึกษา แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าอบรมทุกคนและรับทราบแนวทางในการดำเนินการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
 

รายละเอียดเพิ่มเติม
บริษัท เทคโนโลยี มีเดีย จำกัด
โทร. 0-2354-5333 Ext. 510 (ภัทรกันต์)/502 (กรวิภา)
แฟกซ์ 0-2354-5322
เว็บไซต์ greennetworkthailand.com/solar/
ความคิดเห็นงานเเละสอบถาม :
สัมมนาเชิงวิชาการ ครั้งที่ 4 ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
 • #1 โดย : บอลลูนเวิร์ค ba 28 ธันวาคม 2559 16:44:19  
  มิสเตอร์บอลลูน จำหน่าย ให้เช่า บอลลูนลอย บอลลูนขาตั้ง ลูกโป่งตกแต่งสถานที่ ลูกโป่งสกรีนโลโก้ ท่อลม สกายทูป บริการเอฟเฟกต์ ต่างๆ ช่วยให้บูธ งานอีเว้นท์ น่าสนใจมากยิ่งขึ้น ติดต่อ มิสเตอร์บอลลูน โทร 02 369 3545 http://www.mrballoon.co.th https://www.facebook.com/mrballoon.co.th/ , http://www.balloonwork.co.th
กรอกความเห็นของท่าน
งานในหมวดหมู่เดียวกัน
Translate to :
Information Partner
 • Bitec
 • Central World
 • Fortune Town
 • Future Park
 • impact
 • impact
 • Paragon Hall
 • Tceb
 • Qsncc
 • Seacon Square
 • Seacon Bangkae
 • TEA
 • TCEB
 • The Mall
 • The hub @zeer
 • Zeer Rangsit