งานแสดงสินค้า
รายชื่องานแสดงสินค้า ทั่วไทย

EDUCA 2013 

อัพเดทเมื่อ : 27 มิถุนายน 2556 15:33:29
เปิดชม : 8,420
EDUCA 2013
ระหว่างวันที่ 9 - 11 ตุลาคม 2556
ณ IMPACT เมืองทองธานี
 
EDUCA 2013 : The 6 th Annual Congress for Teacher Professional Development หรือ งานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครูครั้งที่ 6 เป็นงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติและงานจัดแสดงนิทรรศการูและสินค้าด้านสื่อ วัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการศึกษา สำหรับผู้กำหนดนโยบายทางการศึกษาตลอดจนครูและคุลลากรทางการศึกษา 
 
EDUCA ประสบความสำเร็จอย่างก้าวกระโดดตั้งแต่เริ่มจัดงานในปี 2007 และนับเป็นมิติใหม่ในการจัดงานมหกรรมทางการศึกษาที่มีบทบาทต่อการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาและวิชาชีพของครู อีกทั้งยังเป็นงานที่เกิดขึ้นภายใต้แนวคิด PPP (Public Private Partnership) ซึ่งทุกภาคีที่ร่วมงานจัดงาน ต่างตระหนักต่อความรับผิดชอบของตน ที่ต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาของชาติ
 
ขอเชิญร่วมแสดงสินค้าด้านเครื่องมือ  อุปกรณ์ เทคโนโลยี  สื่อการเรียนการสอนและบริการเพื่อการศึกษาในงาน จัดขึ้น ณ อาคารอิมแพคฟอรั่ม (ฮอลล์ 9) เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 9 - 11 ตุลาคม 2556 ภายในงานจะมีกิจกรรมหลักได้แก่
 • การประชุมนานาชาติ
 • ฟอรั่มผู้บริหารสถานศึกษา
 • การประชุมเชิงปฏิบัติการและ
 • การแสดงสินค้าด้านสื่อ วัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 
บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
โทร (66-2)748-7007  
 
 
 
 
 
 
 
 
ความคิดเห็นงานเเละสอบถาม :
EDUCA 2013
กรอกความเห็นของท่าน
งานในหมวดหมู่เดียวกัน
 • IDP Australian Education Expo 2018
  14 - 15 กรกฎาคม 2561
  QSNCC (ศูนย์ประชุมฯ สิริกิติ์)
 • Worlddidac Asia 2018
  10 - 12 ตุลาคม 2561
  QSNCC (ศูนย์ประชุมฯ สิริกิติ์)
Translate to :Information Partner
 • Ayutthaya city park
 • Bitec
 • Central World
 • Fortune Town
 • Future Park
 • Future Park
 • JJ Mall
 • ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น
 • Paragon Hall
 • Tceb
 • Qsncc
 • Seacon Bangkae
 • Seacon Square
 • TEA
 • TCEB
 • The Mall
 • The hub @zeer
 • Zeer Rangsit