งานแสดงสินค้า
รายชื่องานแสดงสินค้า ทั่วไทย

โอทอป ซิตี้ 

อัพเดทเมื่อ : 27 ตุลาคม 2555 13:55:21
เปิดชม : 9,319

โอทอป ซิตี้
วันที่15-23 ธ.ค. 55 
ชาเลนเจอร์ 1-3, อาคาร 1-6
เวลา  10.00-21.00 น.

งานนิทรรศการและจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอทอป
 
สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน
กลุ่มงานส่งเสริมการตลาด
โทร. 02-1416075
โทรสาร. 02-1438910

http://www.cdd.go.th/download/OTOP%20City2012.pdf

ความคิดเห็นงานเเละสอบถาม :
โอทอป ซิตี้
กรอกความเห็นของท่าน
งานในหมวดหมู่เดียวกัน
Translate to :


Information Partner
 • Bitec
 • Central World
 • Fortune Town
 • Future Park
 • impact
 • Paragon Hall
 • Tceb
 • Qsncc
 • Seacon Square
 • Seacon Bangkae
 • TEA
 • TCEB
 • The Mall
 • The hub @zeer
 • Zeer Rangsit