ภาพบรรยากาศ
งานเเสดงสินค้า เเละ
กิจกรรมต่างๆ

จุฬาฯ Expo 2017

สถานที่ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เผยเเพร่เมื่อ : 15 มีนาคม 2560 17:06:19
ภาพเเละบรรยายโดย : mojihead
เปิดอ่าน : 790
ภาพบรรยากาศในงาน :
จุฬาฯ Expo 2017
จุฬาฯ Expo 2017 ภายในงานพบกับ  นิทรรศการเผยแพร่องค์ความรู้ นวัตกรรม ความก้าวหน้าทางวิชาการ และผลงานวิจัยของคณาจารย์นักวิจัยและนิสิตจุฬาฯ ที่ครบครันและครอบคลุมทุกสาขาวิชา รวมทั้งเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปีแห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย "จุฬาฯ 100 ปี นวัตกรรม คิดทำเพื่อสังคม (CU@100 toward greater innovation for society"
 
 
โดยรูปแบบของการจัดงาน แบ่งเป็นเมืองตามกลุ่มเนื้อหา จำนวน 3 เมือง
 • Smart City นำเสนอเกี่ยวกับความคิดที่ชาญฉลาด ทั้งในเรื่องของการประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่สามารถสร้างประโยชน์ให้กับสังคมได้และแนวความคิดเชิงปรัชญา กล่าวคือการใช้ความคิดในการแก้ไขปัญหาอย่างชาญฉลาด รู้จักปรับตัวและอาศัยอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุข
 • Health City นำเสนอเกี่ยวกับแนวคิดหลักของงานในเรื่องความยั่งยืน(Sustainability) ในด้านสุขภาพ อาหาร น้ าดื่ม รวมถึงการแพทย์ที่นนำศิลปะแขนงต่าง ๆ มาใช้ในการบำบัดและรักษา เช่น ดนตรีบำบัด ศิลปะบำบัด เป็นต้น
 • Human City นำเสนอเกี่ยวกับความเป็นมนุษย์ ความเท่าเทียมทางการศึกษา เศรษฐกิจ ชีวิตความเป็นอยู่ และการอยู่ร่วมกันในสังคมรวมถึงนำเสนอเรื่องสังคมผู้สูงวัย (aging society)
งานนี้จัดระหว่างวันที่ 15-19 มีนาคม 2560 ภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาฯ Expo 2017 ภายในงานพบกับ  นิทรรศการเผยแพร่องค์ความรู้ นวัตกรรม ความก้าวหน้าทางวิชาการ และผลงานวิจัยของคณาจารย์นักวิจัยและนิสิตจุฬาฯ ที่ครบครันและครอบคลุมทุกสาขาวิชา รวมทั้งเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปีแห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย "จุฬาฯ 100 ปี นวัตกรรม คิดทำเพื่อสังคม (CU@100 toward greater innovation for society"
 
 
โดยรูปแบบของการจัดงาน แบ่งเป็นเมืองตามกลุ่มเนื้อหา จำนวน 3 เมือง
 • Smart City นำเสนอเกี่ยวกับความคิดที่ชาญฉลาด ทั้งในเรื่องของการประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่สามารถสร้างประโยชน์ให้กับสังคมได้และแนวความคิดเชิงปรัชญา กล่าวคือการใช้ความคิดในการแก้ไขปัญหาอย่างชาญฉลาด รู้จักปรับตัวและอาศัยอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุข
 • Health City นำเสนอเกี่ยวกับแนวคิดหลักของงานในเรื่องความยั่งยืน(Sustainability) ในด้านสุขภาพ อาหาร น้ าดื่ม รวมถึงการแพทย์ที่นนำศิลปะแขนงต่าง ๆ มาใช้ในการบำบัดและรักษา เช่น ดนตรีบำบัด ศิลปะบำบัด เป็นต้น
 • Human City นำเสนอเกี่ยวกับความเป็นมนุษย์ ความเท่าเทียมทางการศึกษา เศรษฐกิจ ชีวิตความเป็นอยู่ และการอยู่ร่วมกันในสังคมรวมถึงนำเสนอเรื่องสังคมผู้สูงวัย (aging society)
งานนี้จัดระหว่างวันที่ 15-19 มีนาคม 2560 ภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
Highlights

บรรยากาศงานอื่นๆที่น่าสนใจ

Information Partner
 • Bitec
 • Central World
 • Fortune Town
 • Future Park
 • Future Park
 • JJ Mall
 • ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น
 • Paragon Hall
 • Tceb
 • Qsncc
 • Seacon Bangkae
 • Seacon Square
 • TEA
 • TCEB
 • The Mall
 • The hub @zeer
 • Zeer Rangsit