โปรโมชั่นทั่วไทย
โปรโมชั่น,ส่วนลดสินค้า เสื้อผ้า อาหาร ฯ

รถไฟฟ้า MRT ใจดีให้เด็ก ๆ โดยสารรถไฟฟ้าฟรี!!

อัพเดทเมื่อ : 9 มกราคม 2560 10:04:36
เปิดอ่าน : 52
วันนี้
ถึง
14 มกราคม 2560
รถไฟฟ้า MRT ใจดีให้เด็ก ๆ โดยสารรถไฟฟ้าฟรี!!
 

      บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560 ยกเว้นค่าโดยสารให้แก่เด็กที่อายุไม่เกิน 14 ปี และมีความสูงไม่เกิน 140 เซนติเมตร โดยต้องแสดงตัวที่ห้องออกบัตรโดยสาร ณ รถไฟฟ้า MRTทั้ง 2 สาย สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงิน) และสายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง)
 
โปรโมชั่นอื่นที่น่าสนใจ

Information Partner
 • Bitec
 • Central World
 • Fortune Town
 • Future Park
 • impact
 • impact
 • Paragon Hall
 • Tceb
 • Qsncc
 • Seacon Square
 • Seacon Bangkae
 • TEA
 • TCEB
 • The Mall
 • The hub @zeer
 • Zeer Rangsit