โปรโมชั่นทั่วไทย
โปรโมชั่น,ส่วนลดสินค้า, เสื้อผ้า, อาหาร ฯ