ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดตัวสินค้า เเละความเคลื่อนไหวต่างๆ ที่น่าสนใจ

ประกวดถ่ายภาพงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา จ.นครราชสีมา

อัพเดทเมื่อ : 18 กรกฎาคม 2554 11:27:20
เปิดอ่าน : 1100

ประกวดถ่ายภาพ

งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา จ.นครราชสีมา ประจำปี ๒๕๕๔ หัวข้อ
“พลังศรัทธา” 
   
จัดโดยเทศบาลนครนครราชสีมา ร่วมกับ ชมรมถ่ายภาพจังหวัดนครราชสีมา
   
กติกาการส่งภาพเข้าประกวด
      
   **ผู้เข้าร่วมประกวด ๑ ท่านสามารถส่งภาพถ่ายเข้าประกวดได้ไม่จำกัดจำนวน
   **ผู้ส่งภาพเข้าประกวดมีสิทธิ์ได้รับรางวัลการประกวดเพียง ๑ รางวัลเท่านั้น
   **ภาพที่ผู้ส่งภาพเข้าประกวดต้องเป็นผู้ถ่ายภาพด้วยตัวเอง ห้ามมิให้นำผลงานผู้อื่น ส่งเข้าประกวด
   **ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพที่ถ่ายในงาน พลังศรัทธา แห่เทียนโคราช ประจำปี ๒๕๕๔ หรือเป็นภาพเทียนที่ส่งเข้าประกวดในปี ๒๕๕๔ เท่านั้น หากทางผู้จัดฯพบว่าท่านนำภาพถ่ายในปีอื่นๆส่งเข้าประกวด ทางผู้จัดฯ จะตัดสิทธิ์และไม่พิจารณาภาพของท่าน
   **ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องถ่ายด้วยกล้องดิจิตอลมีความละเอียดของภาพไม่ต่ำกว่า ๖ ล้านพิกเซล หรือกล้องฟิล์ม ๓๕ ม.ม.
   **ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องขยายภาพสีขนาด ๘ x ๑๒ นิ้ว ติดลงบนฟิวเจอร์บอร์ดสีดำขนาด ๑๐ x ๑๔ นิ้ว พร้อมทั้งเขียนชื่อสถานที่ ชื่อขบวนรถเทียน ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ของผู้ส่งภาพเข้าประกวดติดไว้ด้านหลังภาพ พร้อมทั้งส่งฟิล์ม หรือ Digital File Format Tiff ที่มีคุณสมบัติ High Resolution ไม่ต่ำกว่า ๓๐๐ dpi โดยบันทึกลงแผ่นซีดี ส่งมาพร้อมภาพถ่าย ที่เข้าร่วมประกวด
   
   
   เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ
 
   **ฟิล์ม หรือแผ่นซีดี จะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้จัดฯ
   **ภาพที่ส่งเข้าประกวด และไม่ถูกต้องตามกติกาการประกวดข้อใดข้อหนึ่ง จะไม่ได้รับการพิจารณา และแม้ว่าจะได้รับการ
   พิจารณาได้รับรางวัลใดรางวัลหนึ่งไปแล้ว หากมีการท้วงติงถึงการทำผิดกติกาข้อใดข้อหนึ่งของภาพที่ได้รับรางวัลไปแล้ว และสามารถพิสูจน์ได้ว่าทำผิดกติกา ผู้จัดโครงการประกวดสามารถยกเลิก และเปลี่ยนแปลงการตัดสินรวมทั้งขอคืนรางวัลได้ ภายใน ๑ เดือน นับจากวันที่ประกาศผลการตัดสิน
   **ภาพที่ส่งเข้าประกวดสามารถปรับสี ตกแต่งแก้ไขในด้านเทคนิค เพื่อให้ภาพ มีคุณภาพดีขึ้น แต่ทั้งนี้ภาพจะยังต้องดูเป็นธรรมชาติ เหมือนภาพถ่ายปกติ
   **ภาพที่ส่งเข้าประกวดห้ามตัดต่อ หรือตกแต่งภาพผิดจากภาพถ่ายจริง หรือดูผิดธรรมชาติ มิฉะนั้นทางผู้จัดฯ จะตัดสิทธิ์และไม่พิจารณาภาพของท่าน
   **ภาพถ่ายฟิล์ม, สไลด์สี หรือไฟล์ต้นฉบับที่ส่งเข้าประกวดถือเป็นสิทธิของผู้จัดฯ ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งแผ่นซีดี และภาพคืนผู้เข้าประกวด
   **ภาพที่ส่งเข้าประกวดทุกภาพ ทางผู้จัดฯมีสิทธิ์นำภาพไปเผยแพร่หรือใช้ในกิจกรรมของ ผู้จัดฯ โดยไม่ต้องขออนุญาต และจ่ายค่าตอบแทนใดๆทั้งสิ้นให้แก่เจ้าของผลงาน
   
 วิธีการส่งภาพเข้าประกวด
      
   **ส่งผลงานด้วยตัวเองได้ที่ งานประชาสัมพันธ์เทศบาลนครนครราชสีมา ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๑๘ กรกฎาคม ไปจนถึง วันศุกร์ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ก่อนเวลา๑๖.๐๐น. ในวันและเวลาราชการ
   **ส่งทางไปรษณีย์โดยวงเล็บมุมซองว่า ( โครงการประกวดถ่ายภาพงานแห่เทียนโคราช ประจำปี ๒๕๕๔ ) ส่งมาที่ งานประชาสัมพันธ์เทศบาลนครนครราชสีมา เลขที่ ๖๓๕ ถ.โพธิ์กลาง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ๓๐๐๐๐ ( กรณีส่งทางไปรษณีย์ทางผู้จัดฯ จะถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ )
   
กำหนดการการส่งภาพเข้าประกวด
 
สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้จนถึง วันศุกร์ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔
ตัดสินภาพถ่ายใน วันศุกร์ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๔
 
   ประกาศผลรางวัลทาง www.koratcity.net และ www.facebook.com/koratcandle หรือสอบถามที่ ๐๔๔ -๒๗๕๙๓๓
   มอบรางวัล วันศุกร์ ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา
   ผู้ที่ได้รับรางวัลต้องมารับรางวัลด้วยตังเอง ในวันศุกร์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ พร้อม ถ่ายเอกสารสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ชุด
   ในกรณีที่ผู้ได้รับรางวัลการประกวด ไม่สามารถมารับรางวัลในวันที่ ๑๒ สิงหาคมได้ ผู้เข้าประกวดกรุณาติดต่อขอรับรางวัล ภายในวันพุธที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ สำนักงานประชาสัมพันธ์เทศบาลนครนครราชสีมา ในวันเวลาราชการ ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. หากเกินจากวันเวลาดังกล่าวถือว่าผู้เข้าประกวดนั้นสละสิทธิ์ การรับรางวัลการประกวด
   
   
   รายละเอียดอื่นๆ
 
   **DOWNLOAD ใบสมัคร และโครงการประกวดถ่ายภาพงาน พลังแห่งศรัทธา แห่เทียนโคราช ประจำปี ๒๕๕๔ ได้ที่ www.koratcity.net
   
   
   **สอบถามรายละเอียด เกี่ยวกับข้อมูลการประกวดเพิ่มเติมได้ที่ ๐๔๔ – ๒๗๕๙๓๓
   **ผู้ที่ได้รับรางวัล มูลค่าตั้งแต่ ๑,๐๐๐ บาท ขึ้นไป ต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย ๕ %
   
   
   รางวัลการประกวด
 
   **รางวัลชนะเลิศ
   เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
   ตั๋วเครื่องบินไป - กลับ กรุงเทพฯ – มุมไบ(อินเดีย)
   สายการบิน Bangkok Airways จำนวน 2 ที่นั่ง
   ตั๋วเข้าชม Phuket Fantasea จำนวน 2 ที่นั่ง
 
   **รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1
   เงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
   ห้องพัก หาดทรายแก้ว บีช รีสอร์ท เกาะเสม็ด จำนวน 1 คืน
   บัตรรับประทานอาหารร้าน PIDASO มูลค่า 3,000 บาท
 
   **รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2
   เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
   บัตรรับประทานอาหารร้าน PIDASO มูลค่า 2,000 บาท
   
   
   **รางวัลชมเชย จำนวน 5 รางวัล
   เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
   

ข่าวประชาสัมพันธ์ยอดนิยม
Information Partner
 • Ayutthaya city park
 • Bitec
 • Central World
 • Fortune Town
 • Future Park
 • Future Park
 • JJ Mall
 • ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น
 • Paragon Hall
 • Tceb
 • Qsncc
 • Seacon Bangkae
 • Seacon Square
 • TEA
 • TCEB
 • The Mall
 • The hub @zeer
 • Zeer Rangsit