ข่าวงานเเสดงสินค้า
ความเคลื่อนไหว,ไฮไลท์ ,
โปรโมชั่นในงาน
ข่าวความเคลื่อนไหวของงาน
SME Thailand Expo 2010
วันจัดเเสดง :
2 - 5 กันยายน 2553
สถานที่ :
IMPACT เมืองทองธานี

สสว.ขนทัพ SME โชว์เคสการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

อัพเดทเมื่อ : 0 543 00:00:00
เปิดอ่าน : 641

 

          นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า บทบาทหน้าที่ของสสว. คือ การช่วยเหลือ สนับสนุน และส่งเสริมผู้ประกอบการ SME ซึ่งงาน SME Thailand Expo 2010 ที่จัดระหว่างวันที่ 2-5 กันยายน 2553 ถือเป็นส่วนหนึ่งที่สสว.ให้ความสำคัญ เพราะเป็นเรื่องของการให้โอกาสแก่ผู้ประกอบการ SME เนื่องจากเท่าที่ได้มีการพูดคุยพบว่าผู้ประกอบการไทยยังต้องการองค์ความรู้ในหลายๆ เรื่อง ไม่ว่าเรื่องของการบริหารจัดการ เรื่องของเทคโนโลยี เรื่องของการตลาด รวมถึงเรื่องการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ซึ่งการที่สสว.เข้าร่วมงานครั้งนี้ถือเป็นเรื่องของการส่งเสริมทางด้านการตลาด เพราะบรรยากาศของงานเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้เจอกับคู่ค้าในอนาคตหรือคู่ค้าที่มีศักยภาพเพิ่มขึ้น เพระเป็นงานใหญ่ที่จะได้พบปะทั้งผู้บริโภคและผู้ประกอบการด้วยกันที่เข้ามาชมงานมากมาย ซึ่งน่าจะส่งผลทำให้เกิดการจับคู่ทางธุรกิจเกิดขึ้น เรื่องนี้สิ่งที่สสว.ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง จึงมุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้เห็นการจับคู่ธุรกิจเกิดขึ้นในช่วงต้นเดือนกันยายนนี้

 

          สำหรับสิ่งที่สสว.จะนำไปจัดแสดงภายในงานแบ่งออกเป็น 2 ส่วน  ส่วนแรกเป็นเรื่องของการตอกย้ำภารกิจหน้าที่ เนื่องจากเป็นช่วงที่ สสว.กำลังรีแบรนดิ้งใหม่พอดี กิจกรรมภายในบูธจึงเป็นเรื่องของการเน้นย้ำภาพลักษณ์การให้ความช่วยเหลือ อุดหนุน สนับสนุน ส่งเสริมผู้ประกอบการไทย โดยจะแสดงให้เห็นในเชิงรูปธรรมว่าคำว่าช่วยเหลือ อุดหนุน สนับสนุน สสว.ทำในเรื่องอะไรบ้าง รวมเรื่องเกี่ยวกับทิศทางการทำงานของสสว.ในบทบาทการาเป็นผู้นำผู้กำหนดทิศทางพัฒนาผู้ประกอบการ SME การขับเคลื่อน SME ในอนาคต ตามนโยบายของรัฐบาล

 

          ส่วนที่สองเป็นเรื่องของการพัฒนากลไกที่บอกว่า สสว.ช่วยเหลืออย่างไร โดยจะนำกรณีที่สสว.เข้าไปให้การสนับสนุนช่วยเหลือมาจัดแสดงเป็นตัวอย่าง ไม่ว่าเรื่องการสนับสนุนผู้ประกอบการไทยให้เข้าสู่ตลาดอาเซียน หรือการเข้าช่วยพัฒนาบุคลากร พัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ รวมถึงตัวอย่างผู้ประกอบการที่สสว.เข้าไปส่งเสริมให้มีการทำงานเป็นเครือข่าย (Net Work) อย่างเป็นรูปธรรม


   
 เราจะนำตัวอย่าง SME ที่ประสบผลสำเร็จจากการพัฒนาตามแนวนโยบายของสสว.มาจัดแสดงให้ผู้ประกอบการรายอื่นๆ ได้ศึกษานำหลักคิดแนวคิดกลับไปพัฒนาตนเอง โดยธีมหลักคงเป็นเรื่องของการพัฒนาสร้างผู้ประกอบการ SME ให้มีความยั่งยืนได้อย่างไรบ้าง” ผู้อำนวยการ สสว.กล่าว


 

Translate to :

Information Partner
 • Bitec
 • Central World
 • Fortune Town
 • Future Park
 • impact
 • impact
 • Paragon Hall
 • Tceb
 • Qsncc
 • Seacon Square
 • Seacon Bangkae
 • TEA
 • TCEB
 • The Mall
 • The hub @zeer
 • Zeer Rangsit