ข่าวงานเเสดงสินค้า
ความเคลื่อนไหว,ไฮไลท์ ,
โปรโมชั่นในงาน
ข่าวความเคลื่อนไหวของงาน
Motor Show 2012
วันจัดเเสดง :
28 มีนาคม - 8 เมษายน 2555
สถานที่ :
IMPACT เมืองทองธานี

คืนเงินรถคันแรก เท่าไร? เมื่อไร? อย่างไร?

อัพเดทเมื่อ : 29 มีนาคม 2555 15:28:49
เปิดอ่าน : 41181

คืนเงินรถคันแรก เท่าไร? เมื่อไร? อย่างไร?

ทุกเรื่อง ที่คนอยากซื้อรถ ต้องรู้ !

หลังจากรัฐบาลชุดใหม่ อนุมัติโครงการชดเชยเงินคืน สำหรับการซื้อรถยนต์คันแรก สร้างความตื่นตัวให้คนอยากมีรถทั่วไป แต่เนื่องจากกฎเกณฑ์ต่างๆ ค่อนข้างสับสน "ฟอร์มูลา" จึงขออาสาไข ทุกข้อสงสัย เกี่ยวกับโครงการนี้ รัฐนำเงินจากไหนมาให้เรา ? โครงการดังกล่าว จะนำเงินภาษีสรรพสามิตที่เรียกเก็บจากบริษัทรถยนต์นั่นแหละ มาคืนให้แก่ผู้ซื้อ คันละไม่เกิน 100,000 บาท ในราคารถยนต์ที่ซื้อไป เราต้องจ่ายภาษีสรรพสามิตเท่าไร ? "ฟอร์มูลา" มีคำตอบ 

ภาษีสรรพสามิตรถยนต์ คำนวณจากอะไร ? โครงสร้างการคิดอัตราภาษีรถยนต์ในประเทศไทยนั้นมี 2 แบบ ได้แก่ รถที่นำเข้าสำเร็จรูปจากต่างประเทศ กับรถที่ผลิตในประเทศไทย แล้วรถที่ผลิตในประเทศ 1 คัน ต้องเสียภาษีอะไรบ้าง ไปดูกัน อากรขาเข้า จะถูกจัดเก็บตามอัตราที่กรมศุลกากรกำหนด โดยขึ้นอยู่กับชนิดหรือพิกัดของชิ้นส่วนนั้น ซึ่งจะอยู่ประมาณ 30 % ของราคารถ (ถ้าใช้ชิ้นส่วนภายในประเทศทั้งหมดก็จะไม่เสียภาษีในส่วนนี้) ภาษีสรรพสามิต แนวทางการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตรถยนต์หน้าโรงงานที่เรียกว่า เนทแบค (NET BACK) หรือภาษีย้อนกลับ จะดูจากราคาขายปลีกรถยนต์เป็นหลัก โดยกำหนดไว้ 76 % ของราคาขายปลีกรถยนต์เป็นราคาหน้าโรงงาน เพื่อใช้เป็นตัวตั้งในการคำนวณเสียภาษีสรรพสามิต ถ้าผู้ประกอบการเสียต่ำกว่าอัตราดังกล่าว ต้องกลับไปปรับปรุงให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด แต่หากยื่นมาเกินก็ให้ถืออัตราที่ชำระแล้ว เป็นราคาต้นทุนขายหน้าโรงงานต่อไป การพิจารณาราคาหน้าโรงงาน กรมสรรพสามิตได้ระบุชัดเจน ว่าต้องมีชิ้นส่วนที่ใช้งานได้ตามปกติ เช่น แบทเตอรี เครื่องปรับอากาศ วิทยุ ล้ออะไหล่ และเครื่องมือประจำรถพร้อมแม่แรง ประกอบอยู่ด้วย ภาษีมหาดไทย คิดที่อัตรา 10 % ของภาษีสรรพสามิต เพื่อส่งให้กระทรวงมหาดไทย 

ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรมสรรพากรเป็นผู้จัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % หรือภาษีรวมของรถที่ผลิตในประเทศจะมีมูลค่าประมาณ 40-70 % ของราคาขายปลีก ซึ่งจะขึ้นอยู่กับขนาดของเครื่องยนต์ ยิ่งปริมาตรกระบอกสูบมาก มูลค่าภาษีก็สูงตาม 

สมมติให้รถที่ผลิตในประเทศขนาดไม่เกิน 1,800 ซีซี มีราคาขาย 700,000 บาท ก็หมายความว่า รัฐต้องเรียกเก็บภาษีในส่วนนี้ ประมาณ 280,000-300,000 แสนบาท/คัน เพราะฉะนั้นการลดการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต จึงเป็นวิธีหนึ่งที่ภาครัฐสามารถคืนเงินกลับคืนให้ประชาชนที่ซื้อรถได้ 

ภาษีสรรพสามิต = มูลค่าxอัตราภาษีสรรพสามิต 

= (ราคาขาย ณ โรงงานอุตสาหกรรม+ภาษีสรรพสามิต+อัตราภาษีมหาดไทย)x อัตราภาษีสรรพสามิต 

= ราคาขาย ณ โรงงานอุตสาหกรรมxอัตราภาษีสรรพสามิต 1-(1.1x อัตราภาษีสรรพสามิต) 

เงื่อนไขโครงการนี้ มีอะไรบ้าง ? รถยนต์คันแรกในชีวิต ผู้ซื้อรถ ต้องไม่เคยมีชื่อเป็นเจ้าของรถยนต์คันใดมาก่อน นับตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2554 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 

ราคาไม่เกินล้านบาท รถยนต์ที่ต้องการซื้อ ต้องมีราคาขายต่อคันไม่เกิน 1,000,000 บาท/คัน เครื่องยนต์ไม่เกิน 1,500 ซีซี ประเภทรถยนต์นั่งต้องมีขนาดความจุกระบอกสูบไม่เกิน 1,500 ซีซี ส่วนรถกระบะไม่จำกัดซีซี ไม่รวมรถประเภท SUV และ MPV 

ผลิตในประเทศเท่านั้น ต้องเป็นรถยนต์ที่ผลิตขึ้นในประเทศ ไม่รวมถึงรถยนต์ที่ประกอบจา