ข่าวงานเเสดงสินค้า
ความเคลื่อนไหว,ไฮไลท์ ,
โปรโมชั่นในงาน
ข่าวความเคลื่อนไหวของงาน
Thailand International Motor Expo 2011
วันจัดเเสดง :
1 - 12 ธันวาคม 2554
สถานที่ :
IMPACT เมืองทองธานี

ลมหายใจไร้มลทิน

อัพเดทเมื่อ : 18 มกราคม 2554 13:39:30
เปิดอ่าน : 796

 

โครงการ “ลมหายใจไร้มลทิน” โดยบริษัท สื่อสากล จำกัด ผู้จัดงาน "มหกรรมยานยนต์" ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.) ได้ดำเนินกิจกรรมมาเป็นปีที่ 5 มุ่งเน้นการรณรงค์เสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริตให้แก่เยาวชน ผ่านกิจกรรมการประกวดในรูแปบบต่างๆ เพื่อให้เยาวชนได้แสดงความสามารถเพื่อชิงรางวัลเป็นทุนการศึกษา  

 
สำหรับกิจกรรมการประกวดในปีที่ผ่านมา มีเยาวชนสนใจส่งผลงานสร้างสรรค์ที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับวัตถุประสงค์โครงการในประเภทต่างๆ รวม 5 ประเภท ได้แก่ 1.การเขียนเรียงความฯ  2.การจัดกิจกรรมรณรงค์ฯ 3.การร้องเพลงประกอบดนตรีตามเพลง “ลมหายใจไร้มลทิน” 4.การวาดภาพศิลปะสะท้อนความซื่อสัตย์สุจริต และ 5.การคัดลายมือตามคำร้องเพลง “ลมหายใจไร้มลทิน” ภายใต้แนวคิด “ความรัก ความสามัคคี ความดี และความงาม” 
 
อนึ่งคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาคัดเลือกผลงาน และตัดสินผู้ชนะการประกวดในแต่ละประเภทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านสื่อมวลชนให้เกียรติเป็นสักขีพยานพร้อมร่วมยินดีกับ ผู้ชนะการประกวดในพิธีมอบรางวัลโครงการ “ลมหายใจไร้มลทิน” ตามกำหนดการดังนี้
 
กิจกรรม :   พิธีประกาศผลและมอบรางวัลโครงการ "ลมหายใจไร้มลทิน"
 
วัน/เวลา :   วันพุธที่ 26 มกราคม 2554 เวลา 14.30 – 16.30 น.
 
สถานที่  :   ณ ห้องฟีนิกซ์ 1-6 อาคาร 8 ศูนย์การประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี
 
 
จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านเข้าร่วมงานตามวันและเวลาดังกล่าว และขอขอบพระคุณล่วงหน้ามา          ณ โอกาสนี้
                                     
ขอแสดงความนับถือ
       ทีมประชาสัมพันธ์ “โครงการลมหายใจไร้มลทิน”
 
รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ: โครงการลมหายใจไร้มลทิน: ฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัท สื่อสากล จำกัด 
คุณธัชชนันท์ จันทุสาร  โทร. 0-2641-8444 ต่อ 405   โทรสาร. 0-2641-8480 
หรือ ทีมประชาสัมพันธ์โครงการฯ: บริษัท โปรเฟสชันแนล มีเดีย บิสซิเนส จำกัด
คุณพรรษชล พรหมภัทรพันธ์,คุณวสันต์ เทพรังศิริกุล โทร. 08-3132-1117, 08-4071-5541, 
0-2530-3218 # 13, 20 โทรสาร 0-2530-4542-3 อีเมล์: patsachon_p@pmb.co.th , vason_t@pmb.co.th
 
 
 
 
 
กำหนดการ
พิธีมอบรางวัลโครงการ "ลมหายใจไร้มลทิน"
วันพุธที่ 26 มกราคม 2554 เวลา 14.30 - 16.30 น.
ณ ห้องฟีนิกซ์ 1-6 อาคาร 8 ศูนย์การประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี
 
 
14.30 น.     :   ลงทะเบียน
 
15.00 น.     :   พิธีกรกล่าวต้อนรับ
 
15.10 น.     :   VTR สรุปโครงการ “ลมหายใจไร้มลทิน” ปี 2553
 
15.20 น.     :   นายขวัญชัย  ปภัสร์พงษ์   ประธาน บริษัท สื่อสากล จำกัด กล่าวรายงาน  
 
15.30 น. นายสมชาย เจริญอำนวยสุข  ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริม
  สวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส 
และผู้สูงอายุ (สท.) ประธานในพิธี กล่าวตอบ 
 
15.40 น.     :   พิธีมอบรางวัล และวุฒิบัตร
- ประกวดเรียงความฯ
  - ประกวดร้องเพลงประกอบดนตรีตามเพลง“ลมหายใจไร้มลทิน”
  - ประกวดภาพวาดศิลปะสะท้อนความซื่อสัตย์สุจริต
  - ประกวดคัดลายมือตามคำร้องเพลง “ลมหายใจไร้มลทิน”
- ประกวดกิจกรรมรณรงค์ฯ
 
16.15 น.     :   การแสดงของผู้ได้รับรางวัลประกวดร้องเพลง
 
16.30 น.     :   เสร็จพิธี
 
Translate to :

Information Partner
 • Bitec
 • Central World
 • Fortune Town
 • Future Park
 • impact
 • impact
 • Paragon Hall
 • Tceb
 • Qsncc
 • Seacon Square
 • Seacon Bangkae
 • TEA
 • TCEB
 • The Mall
 • The hub @zeer
 • Zeer Rangsit