อิมพีเรียลเวิลด์สำโรง

 อิมพีเรียล เวิลด์ สำโรง 

999 ถนนสุขุมวิท สำโรงเหนือ 

สมุทรปราการ 10270 

โทรศัพท์: 0-2756-8217-9 

โทรสาร: 0-2384-1343

อีเมล: olarn_kit@imperialplaza.co.th

0-2756-8217-9
0-2384-1343
olarn_kit@imperialplaza.co.th