บริษัท สรรพสินค้า ตั้งฮั่วเส็ง จำกัด

ตั้งฮั่วเส็ง สาขาธนบุรี ​ ที่อยู่ เลขที่ 289 ถนนสิรินธร เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
โทร.0-2434-0448 , 0-2881-9500
แฟกซ์ 0-2434-6057