บริษัท ธนิยะ จำกัด

52 อาคารธนิยะพลาซา ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพ ฯ 10500
02-231-2244
02-238-1874
webmaster@thaniyaplaza.com , golfcenter@thaniyaplaza.com