กระทรวงพาณิชย์

563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
02-507-7000 , 02-507-8000
02-547-5209-10
webmaster@moc.go.th