สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

15 ถ.กาญจนวนิช หาดใหญ่ สงขลา 90112
0-7428-9292
0-7428-9293
halal.psu@gmail.com
https://www.facebook.com/pages/Halal-Institute/153134311425118