อีเวนท์ 77 จังหวัด
งานอีเวนต์ ,เทศการ ,งานประจำปี

งานมหกรรมนวัตกรรมสู่ภูมิภาค "รวมพลังนักคิดประดิษฐ์เพื่อชุมชน"

อัพเดทเมื่อ : 18 เมษายน 2556 16:40:11
เปิดชม : 706
 • จัดเเสดงวันที่ :
  21 - 23 มิถุนายน 2556
 • ประเภทงาน :
  มหกรรม/เทศกาล
 • สถานที่ :
  ณ มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา ลำปาง
 • จังหวัด :
  ลำปาง
งานมหกรรมนวัตกรรมสู่ภูมิภาค "รวมพลังนักคิดประดิษฐ์เพื่อชุมชน"
 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมชมงานและนำเสนอผลงานในงานมหกรรมนวัตกรรมสู่ภูมิภาค ภายใต้แนวคิด "รวมพลังนักคิดประดิษฐ์เพื่อชุมชน" ระหว่างวันที่ 21 - 23 มิถุนายน 2556 ณ มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา ลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เพื่อให้นักประดิษฐ์ นักวิจัยไทย ได้นำเสนอและเผยแพร่ผลงาน ผลผลิต ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม ซึ่งเกิดจากการประดิษฐ์คิดค้นให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง เกิดความร่วมมือและประสานประโยชน์ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม และการนำสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเหล่านั้นไปใช้ประโยชน์ในระดับชุมชน โดยภายในงาน ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก ๆ ดังนี้
 • การจัดนิทรรศการนำเสนอผลงานด้านการวิจัย การประดิษฐ์คิดค้น และนวัตกรรมของนักวิจัย นักประดิษฐ์จากองค์กรภาคการศึกษา - วิชาการทั้งภาครัฐ และเอกชน
 • การประกวดผลงานประดิษฐ์คิดค้น ในโครงการส่งเสริมการวิจัยสิ่งประดิษฐ์และเครือข่ายนวัตกรรมอุดมศึกษา
 • การประกวดผลงานประดิษฐ์คิดค้น ในโครงการสร้างเวทีต่อยอดสิ่งประดิษฐ์และเครือข่ายนวัตกรรมอุดมศึกษา
 • กิจกรรมฝึกอบรมสร้างสรรค์ผลงานสิ่งประดิษฐ์ เพื่อการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอาชีพของชุมชน
 • กิจกรรมฝึกอบรมและแข่งขันประดิษฐ์เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ในโครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อพลังงานสีเขียว
 • กิจกรรมฝึกอบรมและการแข่งขันเครื่องบินบังคับวิทยุแบบปีกหมุนชนิดใบพัด 2 ชุด
จึงขอเชิญนักประดิษฐ์ นักวิจัย นักเรียน/นักศึกษาและผู้สนใจ นำเสนอผลงานเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการ/เข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรม การประกวด การแข่งขันและร่วมชมงานในช่วงเวลา ดังกล่าว
 
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็บไซต์ภารกิจบริหารจัดการผลงานวิจัย >> คลิ๊กที่นี่ <<
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
 
นางยุพิน เลิศบุรุษ,  น.ส.นัติฐา ครุฑหมื่นไวย, น.ส.อรพินท์ แย้มละออ และ น.ส.สุนิสา สุขสุนทรีย์
ส่วนงานวิจัยเกียรติคุณ ภารกิจบริหารจัดการผลงานวิจัย วช.
โทรศัพท์ 0 2579 2288, 0 2561 2445 ต่อ 516, 530 และ 539 
โทรสาร 0 2579 2288 และ 0 2579 0455
งานอีเวนท์ อื่นๆ ที่น่าสนใจ
Translate to :


Information Partner
 • Ayutthaya city park
 • Bitec
 • Central World
 • Fortune Town
 • Future Park
 • Future Park
 • JJ Mall
 • ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น
 • Paragon Hall
 • Tceb
 • Qsncc
 • Seacon Bangkae
 • Seacon Square
 • TEA
 • TCEB
 • The Mall
 • The hub @zeer
 • Zeer Rangsit