อีเวนท์ 77 จังหวัด
งานอีเวนต์ ,เทศการ ,งานประจำปี

งานประเพณีบุญบั้งไฟพุเตย 2555

อัพเดทเมื่อ : 16 พฤษภาคม 2555 11:36:59
เปิดชม : 2,530
 • จัดเเสดงวันที่ :
  19 - 20 พฤษภาคม 2555
 • ประเภทงาน :
  งานประจำจังหวัด
 • สถานที่ :
  ณ บริเวณสนามหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลพุเตย อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์
 • จังหวัด :
  เพชรบูรณ์

เทศบาลตำบลพุเตย กำหนดจัดงาน “ประเพณีบุญบั้งไฟ ”  ประจำปี  2555 ขึ้นระหว่างวันที่ 19 - 20 พฤษภาคม  2555  ณ  บริเวณสนามหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลพุเตย  ซึ่งจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีมากว่า 10 ปีแล้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์  สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมของท้องถิ่น  และเพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี ความร่วมแรงร่วมใจของคนในชุมชนให้เป็นชุมชนที่เข้มแข็ง  ตลอดจนเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบูรณ์และของประเทศอีกด้วย   ปัจจุบันงานประเพณีบุญบั้งไฟของเทศบาลตำบลพุเตยเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายและกว้างขวาง  จนถือได้ว่าเป็นประเพณีบุญบั้งไฟที่  “ยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ”

สำหรับกำหนดการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟนั้นแบ่งออกเป็น  2  วัน  โดยใน วันแรก  ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป  ชมการประกวดขบวน
บั้งไฟของแต่ละชุมชนในเขตเทศบาลตำบลพุเตยและท้องถิ่นใกล้เคียงที่ตกแต่งริ้วขบวนไว้อย่างสวยงาม  พร้อมทั้งขบวนนางรำที่มีท่ารำอ่อนช้อยที่เคลื่อนมารวมตัวกันที่บริเวณหน้าศาลเจ้าพ่อพุเตยเพื่อรำถวายเจ้าพ่อพุเตย  ซึ่งถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวพุเตยนับถือเป็นอย่างมาก โดยในปีนี้มีขบวนบั้งไฟเข้าร่วมแข่งขันถึง  13  ขบวน จากชุมชนทั้ง 9 ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลพุเตย และ อบต.ใกล้เคียง เพื่อชิงถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  ซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจสูงสุดของชาวพุเตยเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนี้ทางเทศบาลตำบลพุเตยพุเตยได้จัดนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของงานประเพณีบุญบั้งไฟของชาวพุเตยตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมภายในงานดังกล่าวได้ทราบอีกด้วย  

จากนั้นเวลา  12.30 น.  ชมริ้วขบวนรำ (เซิ้ง)  ขบวนรถบั้งไฟ (เอ้บั้งไฟ)  ขบวนแฟนซี และขบวนวิถีไทย  โดยขบวนบั้งไฟจะเคลื่อนขบวนจากจุดแรกไปตามถนนสายหลักของเทศบาลตำบลพุเตยเพื่อไปยังบริเวณสถานที่จัดงานด้านหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลพุเตยเพื่อทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการพร้อมทั้งมีการแสดงของแต่ละชุมชน  จากนั้นจะมีการประกาศผลการประกวดและมอบถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัลให้แก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขัน  ภายหลังเสร็จสิ้นการแข่งขันได้มีการฉลองบั้งไฟโดยนิมนต์พระสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์   ส่วนในภาคกลางคืนชมลูกทุ่งหมอลำ  “คำผุนร่วมมิตร”  ณ  บริเวณสนามหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลพุเตย  


ส่วนในวันที่สอง เวลา  09.00 น.

ชมการแข่งขันจุดบั้งไฟสูง  ชิงเงินรางวัลที่ 1  จำนวน  15,000  บาท  รางวัลที่  2 จำนวน  10,000  บาท  และรางวัลที่  3  จำนวน  7,000  บาท 
แข่งขันจุดบั้งไฟแสน  ชิงเงินรางวัลที่ 1 จำนวน  30,000  บาท  รางวัลที่  2  จำนวน  20,000  บาท  และรางวัลที่  3  จำนวน  10,000  บาท  พร้อมทั้งชมโชว์การจุดบั้งไฟแสน โชว์การจุดบั้งไฟล้าน  นอกจากนี้ยังมีมหรสพอีกมากมาย  อาทิ  คอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง  “บัวผัน – ศรีจันทร์”  และกิจกรรมต่างๆ  อีกมากมาย โดยเปิดให้เที่ยวชมฟรีตลอดงาน  เมื่อเสร็จสิ้นการแข่งขันจะมีการประกาศผลการแข่งขันจุดบั้งไฟและมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันแต่ละประเภท 


เทศบาลตำบลพุเตย  จึงขอเชิญชวนทุกท่านมาเที่ยวชมงานประเพณีบุญบั้งไฟ  ประจำปี 2555 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  ของเทศบาลตำบลพุเตย  อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์  ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่  19 - 20  พฤษภาคม  2555  ณ  บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลพุเตย  ซึ่งถือเป็นประเพณีบุญบั้งไฟที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ  จึงนับเป็นความภาคภูมิใจของชาวเทศบาลตำบลพุเตยที่มีประเพณีที่สะท้อนให้เห็นถึงความรักและสามัคคีของคนในท้องถิ่น เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบูรณ์และของประเทศต่อไป.

โทรศัพท์ 086-9311242

งานอีเวนท์ อื่นๆ ที่น่าสนใจ
Translate to :


Information Partner
 • Ayutthaya city park
 • Bitec
 • Central World
 • Fortune Town
 • Future Park
 • Future Park
 • JJ Mall
 • ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น
 • Paragon Hall
 • Tceb
 • Qsncc
 • Seacon Bangkae
 • Seacon Square
 • TEA
 • TCEB
 • The Mall
 • The hub @zeer
 • Zeer Rangsit