อีเวนท์ 77 จังหวัด
งานอีเวนต์ ,เทศการ ,งานประจำปี

ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ

อัพเดทเมื่อ : 15 ธันวาคม 2554 11:43:34
เปิดชม : 702
 • จัดเเสดงวันที่ :
  29 มกราคม 2555
 • ประเภทงาน :
  งานประจำจังหวัด
 • สถานที่ :
  ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • จังหวัด :
  ขอนแก่น

 เพื่อ ให้การจัดวิ่งขอนแก่นมาราธอนนานาชาติเป็นประเพณีของจังหวัดขอนแก่น ก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีของชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่นและชาวเมืองขอนแก่น เป็นการร่วมมือทั้งภาครัฐและภาคเอกชน มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนขอนแก่น ให้ขอนแก่นมาราธอนเป็นการจัดวิ่งที่ได้รับรองมาตรฐานในระดับนานาชาติ ทั้งเป็นการสนับสนุนส่งเสริมการออกกำลังกายของประชาชนสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นรากฐานที่ดีในการพัฒนาประเทศ และเพื่อเป็นการรณรงค์ป้องกันการเสพสารเสพติดของประชาชน มหาวิทยาลัยขอนแก่นและจังหวัดขอนแก่นจึงจัดให้มีการแข่งขันขอนแก่นมาราธอน นานาชาติขึ้นเป็นประจำทุกปี

 
1. เพื่อสร้างนักวิ่งเยาวชนไทยให้มีมาตรฐานในระดับนานาชาติ
2. การแข่งขันครั้งนี้ สหพันธ์กรีฑานานาชาติ (IAAF) โดยสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทยใน พระบรมราชูปถัมภ์ให้การรับรอง ก้าวไปสู่ 1 ในทำเนียบของการเป็นสมาชิกของ Association of International Marathon and Road Race (AIMS)
3. สร้างเป็นกิจกรรมกีฬามวลชน เพื่อเป็นเกียรติภูมิชาวขอนแก่นและประเทศไทย
4. สร้างสรรค์และสร้างประโยชน์กับการมีส่วนร่วมระหว่างกิจกรรมกับประชาชนใน พื้นที่แบบ ยั่งยืน โดยเฉพาะการรณรงค์ให้ประชาชนหันมาสนใจต่อการออกกำลังกายด้วยการวิ่ง อันจะเป็น การสร้างคุณภาพชีวิต และสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและปราบปราม ยาเสพติด
5. เพื่อ ส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนในจังหวัดขอนแก่นได้ออกกำลังกายเป็นการต่อ เนื่อง ซึ่งจะนำมาสู่สุขภาพที่แข็งแรง และเป็นการป้องกันสารเสพติดในเยาวชนจังหวัดขอนแก่น
6. เป็นการส่งเสริมการกีฬากับการท่องเที่ยว นำรายได้สู่ชุมชน 
 
เวลาเริ่มแข่งขัน
ประเภทมาราธอน (42.195 กม.) 04.15 นาฬิกา
ประเภทฮาล์ฟมาราธอน (21.100 กม.) 05.25 นาฬิกา
ประเภทมินิมาราธอน (11.550 กม.) 06.00 นาฬิกา
ประเภทเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ (4.5 กม.) 08.00 นาฬิกา
                  
รายละเอียดเพิ่มเติม :
ติดต่อ : โทร 043202388-9, 043202750
043202222-41 ต่อ 1900,1499
 
 
งานอีเวนท์ อื่นๆ ที่น่าสนใจ
Translate to :

Information Partner
 • Bitec
 • Central World
 • Fortune Town
 • Future Park
 • impact
 • impact
 • Paragon Hall
 • Tceb
 • Qsncc
 • Seacon Square
 • Seacon Bangkae
 • TEA
 • TCEB
 • The Mall
 • The hub @zeer
 • Zeer Rangsit