อีเวนท์ 77 จังหวัด
งานอีเวนต์ ,เทศการ ,งานประจำปี

Internet Universality Beyond Words

อัพเดทเมื่อ : 3 ตุลาคม 2561 09:45:08
เปิดชม : 145
 • จัดเเสดงวันที่ :
  28 กันยายน - 14 ตุลาคม 2561
 • ประเภทงาน :
  นิทรรศการ/งานศิลปะ/วัฒนธรรม
 • สถานที่ :
  TCDC
 • จังหวัด :
  กรุงเทพมหานคร
Internet Universality Beyond Words
 
วันที่ 28 กันยายน - 14 ตุลาคม 2561
ณ โถงทางเดิน ชั้น 5 TCDC กรุงเทพฯ
 

     TCDC ร่วมกับ UNESCO จัดนิทรรศการ Internet Universality Beyond Words ที่นำเสนอผลงานของ 11 นักสร้างสรรค์ซึ่งเข้าร่วมเวิร์กช็อปในหัวข้อความเป็นสากลของอินเทอร์เน็ต ที่จัดโดยองค์กร UNESCO ในเดือนพฤษภาคม 2561 เวิร์กช็อปนี้เน้นในเรื่องความท้าทาย แรงบันดาลใจ ตลอดจนมุมมองที่เป็นเอกลักษณ์ของนักสร้างสรรค์แต่ละคนที่มีต่อประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับการสื่อสารและข้อมูลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
 
     ผลงานที่นำมาจัดแสดงในครั้งนี้ เป็นผลจากการสะท้อนความคิดเห็นของกลุ่ม และจากการระดมความคิดที่มีต่อสถานการณ์ต่างๆ ในท้องถิ่น และการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต ซึ่งทำหน้าที่เป็นพื้นที่ เครื่องมือ และเครือข่ายที่ทุกคนเป็นเจ้าของ ผลงานที่นำมาจัดแสดงนี้มีความหลากหลายในเนื้อหา เช่น เรื่องความสัมพันธ์ของมนุษย์ การแสดงออกทางด้านวัฒนธรรม เวลาและพื้นที่ ตลอดจนเรื่องความเข้าใจเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตในภูมิภาคย่อย
 
     ผู้เข้าร่วมเวิร์กช็อปยังเปิดเผยถึงการแสดงออกในท้องถิ่นเกี่ยวกับแนวคิด อินเทอร์เน็ตสำหรับคนทุกคน และหลักการ ROAM ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งย่อมาจาก สิทธิ (Right) ความเปิดกว้าง (Openness) ความสามารถในการเข้าถึงได้ (Accessibility) และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Multi-stakeholder Participation) เหล่านี้จำเป็นสำหรับการพัฒนาอินเทอร์เน็ตเพื่อคนทุกคน นักสร้างสรรค์ไทยที่ร่วมเข้าเวิร์กช็อปและแสดงผลงานในนิทรรศการในครั้งนี้ ได้แก่ นิพพิทา โพนเงิน สิริวัฒน์ โพธิ์กระเจน ปภพ เกิดทรัพย์ วีร์ วีรพร ทิวไพร บัวลอย อรณี ธวัชผ่องศรี กวิน สุวรรณไตร เกวลิน ประเสริฐสิทธิ์ พิมพ์นารา สินทวีวงศ์ ไปรยา สธนเสาวภาคย์ และธัญธร เลิศเรืองปัญญวุฒิ
 

รายละเอียดเพิ่มเติม
งานอีเวนท์ อื่นๆ ที่น่าสนใจ
Translate to :


Information Partner
 • Ayutthaya city park
 • Bitec
 • Central World
 • Fortune Town
 • Future Park
 • Future Park
 • JJ Mall
 • ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น
 • Paragon Hall
 • Tceb
 • Qsncc
 • Seacon Bangkae
 • Seacon Square
 • TCEB
 • TEA
 • THE BERKELEY HOTEL PRATUNAM
 • The Mall
 • The hub @zeer
 • Zeer Rangsit