อีเวนท์ 77 จังหวัด
งานอีเวนต์ ,เทศการ ,งานประจำปี

การแสดงศิลปกรรมอาจารย์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 35

อัพเดทเมื่อ : 7 กันยายน 2561 15:40:34
เปิดชม : 281
 • จัดเเสดงวันที่ :
  15 กันยายน - 12 ตุลาคม 2561
 • ประเภทงาน :
  นิทรรศการ/งานศิลปะ/วัฒนธรรม
 • สถานที่ :
  มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์
 • จังหวัด :
  นครปฐม
การแสดงศิลปกรรมอาจารย์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 35
 
วันที่ 15 กันยายน - 12 ตุลาคม 2561
ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
 

     โครงการนิทรรศการศิลปกรรมของคณาจารย์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ เป็นโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่สำคัญของคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในวาระวันศิลป์ พีระศรี ของมหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อแสดงกตัญญุตาแด่ ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ผู้ก่อตั้งและเป็นผู้บุกเบิกและวางรากฐานด้านศิลปะสมัยใหม่ขึ้นในประเทศไทย โครงการนี้ช่วยส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ และแสดงความเชี่ยวชาญทางวิชาการของคณาจารย์ในทุกสาขาวิชา อีกทั้งยังเป็นแนวทางหนึ่งในการสนับสนุน ส่งเสริม และเปิดโอกาสให้คณาจารย์ได้แสดงศักยภาพด้านการสร้างสรรค์ตามความสามารถ และประสบการณ์ ในลักษณะเฉพาะบุคคล จากการค้นคว้า การวิจัย และการสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นในการดำเนินโครงการนี้ จึงเป็นไปตามแนวนโยบายของคณะจิตรกรรมฯ ที่จะมีส่วนอย่างมากในการพิสูจน์ถึงความพร้อมของไทยต่อการเป็นผู้นำ และศูนย์กลางศิลปะร่วมสมัยของภูมิภาคเอเชียในอนาคต ซึ่งในปี พ.ศ.2561 นี้ โครงการศิลปกรรมอาจารย์ คณะจิตรกรรมฯ ก็ได้จัดดำเนินมานับเป็นครั้งที่ 35 โดยมีความพิเศษแตกต่างไปจากครั้งที่ผ่านมา คือ ไม่มีการกำหนดหัวข้อ นับเป็นการเปิดโอกาสที่สำคัญให้กับคณาจารย์ทุกท่านในการแสดงพลังแห่งการสร้างสรรค์ และนำเสนอเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของตนเองได้อย่างเต็มที่ อันจะเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างแนวทางในการพัฒนา การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะทั้งของตนเอง และวงการศิลปะของประเทศไทยต่อไป
 
     นิทรรศการ "การแสดงศิลปกรรมอาจารย์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 35" จัดแสดงผลงานศิลปกรรมหลากหลายรูปแบบกว่า 50 ชิ้น ทั้งผลงานจิตรกรรม ประติมากรรม ศิลปะสื่อผสม และบทความวิชาการของคณาจารย์จากภาควิชาต่าง ๆ รวมไปถึงผลงานจากคณาจารย์ซึ่งเป็นศิลปินชั้นนำระดับชาติ อาทิ ศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา เถาทอง ศาสตราจารย์เกียรติคุณกัญญา เจริญศุภกุล ศาสตราจารย์พัดยศ พุทธเจริญ รองศาสตราจารย์ปริญญา ตันติสุข อาจารย์ประทีป สว่างสุข ฯลฯ โดยจะจัดแสดงตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน ไปจนถึงวันที่ 12 ตุลาคม 2561 เปิดให้เข้าชมวันจันทร์ - เสาร์ เวลา 9.00 - 16.30 น. ชมฟรี ไม่มีค่าเข้าชม ปิดวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ณ หอศิลป์บรมราชกุมารี อาคารศูนย์ปฏิบัติการทัศนศิลป์สิรินธร คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
 
     คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดนิทรรศการ "การแสดงศิลปกรรมอาจารย์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 35" ในวันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2561 (วันศิลป์ พีระศรี) เวลา 10.30 น. ณ หอศิลป์บรมราชกุมารี อาคารศูนย์ปฏิบัติการทัศนศิลป์สิรินธร คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ได้รับเกียรติจากคุณชวน หลีกภัย เป็นประธานในพิธี  โดยนิทรรศการจะจัดแสดงตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน - 12 ตุลาคม 2561
 

 

 
งานอีเวนท์ อื่นๆ ที่น่าสนใจ
Translate to :


Information Partner
 • Ayutthaya city park
 • Bitec
 • Central World
 • Fortune Town
 • Future Park
 • Future Park
 • JJ Mall
 • ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น
 • Paragon Hall
 • Tceb
 • Qsncc
 • Seacon Bangkae
 • Seacon Square
 • TCEB
 • TEA
 • THE BERKELEY HOTEL PRATUNAM
 • The Mall
 • The hub @zeer
 • Zeer Rangsit