อีเวนท์ 77 จังหวัด
งานอีเวนต์ ,เทศการ ,งานประจำปี

สนามภาพ (Visual Field : Senses & Transfigurations)

อัพเดทเมื่อ : 16 สิงหาคม 2561 10:34:31
เปิดชม : 471
 • จัดเเสดงวันที่ :
  17 สิงหาคม - 30 พฤศจิกายน 2561
 • ประเภทงาน :
  นิทรรศการ/งานศิลปะ/วัฒนธรรม
 • สถานที่ :
  ศูนย์การค้าริเวอร์ ซิตี้ แบงค็อก
 • จังหวัด :
  กรุงเทพมหานคร
สนามภาพ (Visual Field : Senses & Transfigurations)
 
ระหว่างวันที่ 17 สิงหาคม 2561 - 30 พฤศจิกายน 2561
เวลา 10.00 - 22.00 น.
ณ ห้อง 206 ชั้น 2 ศูนย์การค้าริเวอร์ ซิตี้ แบงค็อก
 

     นิทรรศการ “สนามภาพ” (Visual Field : Senses & Transfigurations) อภิปรายมุมมองของการ มองเห็นผ่านประสบการณ์ข้อมูลทางภาพ การสัมผัส ถ่ายเทสสารสู่กระบวนการทางศิลปะร่วมสมัย สนามภาพ หรือสนามสายตา กล่าวคือพื้นที่ของภาพจากมุมมองมนุษย์ผ่านดวงตาทั้งสองข้าง (ซ้าย ขวา หรือเรียกว่า combination of visual field) ที่ทำงานสอดประสานกัน เพื่อนำข้อมูลทางภาพเข้าสู่การแปลงผลลัพธ์เชิงข้อมูลทางสมอง การตอบสนองเชิงผลกระทบทางจิตใจ ตรรกะ และการแสดงออก การนำเข้าทางข้อมูลภาพและการถ่ายทอดภาพผ่านกระบวนการสร้างสรรค์เป็นลักษณะการทำงานของศิลปินตั้งแต่ในอดีตกระทั่งปัจจุบัน หากกระบวนการรับข้อมูลทางภาพ และ การถ่ายทอดมีความแตกต่างกันออกไปจากวัฒนธรรม สังคม เศษฐกิจ เทคโนโลยี ตลอดจน สิ่งแวดล้อมของภูมิภาคนั้น ๆ ที่ศิลปินซึมซับ
 
     นิทรรศการ สนามภาพ สร้างสภาวะปรากฏการณ์จำลองทางภาพโดยศิลปินทั้ง 5 ที่คัดสรรประกอบ นิทรรศการได้แก่ เกศ ชวนะลิขิกร, เจษฎา ตั้งตระกูลวงศ์, นาวิน ตันธนะเดชา, สนิทัศน์ ประดิษฐ์ทัศนีย์ และสุจินต์ วัฒนวงศ์ชัย ผ่านเลนส์มุมมองเชิงปัจเจกบุคคล การรับรู้เชิงสนามภาพของศิลปินก่อเกิดกระบวนการการเรียบเรียงผลกระทบทางความรู้สึก จินตนาการ ตลอดจนความคิด เชิงเหตุและผลเปลี่ยนถ่ายข้อมูลทางภาพเข้าสู่กระบวนการสร้างสรรค์ร่วมสมัย ทั้งรูปแบบจิตรกรรมนามธรรม ศิลปะจัดวางและวัตถุทางศิลปะ อย่างไรก็ตาม นิทรรศการ “สนามภาพ” (Visual Field : Senses & Transfigurations) สามารถแสดงสาระเชิงประจักษ์ของสภาวะศิลปะไทยร่วมสมัยผ่านรูปแบบและความคิดทางศิลปะที่เชื่อมโยง เข้าสู่การเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศษฐกิจ ความเชื่อ และคุณค่าความหมายของชีวิต ธรรมชาติ ที่คงปรากฏอยู่ในสังคมไทยร่วมสมัยไทย พิธีเปิดงานจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 18.00 น. ณ ห้อง 206 ชั้น 2 ศูนย์การค้าริเวอร์ ซิตี้ แบงค็อก และนิทรรศการจะตั้งจนถึงวันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 22.00 น.
 

รายละเอียดเพิ่มเติม FB:RiverCityBangkok
 
งานอีเวนท์ อื่นๆ ที่น่าสนใจ
Translate to :


Information Partner
 • Ayutthaya city park
 • Bitec
 • Central World
 • Fortune Town
 • Future Park
 • Future Park
 • JJ Mall
 • ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น
 • Paragon Hall
 • Tceb
 • Qsncc
 • Seacon Bangkae
 • Seacon Square
 • TCEB
 • TEA
 • THE BERKELEY HOTEL PRATUNAM
 • The Mall
 • The hub @zeer
 • Zeer Rangsit