อีเวนท์ 77 จังหวัด
งานอีเวนต์ ,เทศการ ,งานประจำปี

ย่ามวิจิตร

อัพเดทเมื่อ : 30 มีนาคม 2561 11:04:56
เปิดชม : 627
 • จัดเเสดงวันที่ :
  5 - 29 เมษายน 2561
 • ประเภทงาน :
  นิทรรศการ/งานศิลปะ/วัฒนธรรม
 • สถานที่ :
  หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • จังหวัด :
  เชียงใหม่
ย่ามวิจิตร
 
ระหว่างวันที่ 5 - 29 เมษายน 2561
ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 

     นิทรรศการ"ย่ามวิจิตร" ถือเป็นนิทรรศการที่มุ่งเน้นให้เกิดความสอดคล้องกันกับกระแสในเรื่องของนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นวัตกรรมล้านนาสร้างสรรค์ การจัดดำเนินโครงการจึงเน้นไปที่การกระตุ้นให้เกิดการเห็นคุณค่าในความงาม และการอนุรักษ์ เพื่อให้เกิดการต่อยอดศิลปวัฒนธรรมล้านนา ในการช่วยเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมเพื่อให้เกิดธุรกิจใหม่ ด้วยการนำ "ย่าม" ซึ่งถือเป็นเครื่องใช้ที่สำคัญและสัมพันธ์กันกับคนล้านนามานับแต่อดีตกาลจนถึงปัจจุบัน และ "ย่าม" ยังบ่งบอกถึงรากเหง้าตามแหล่งที่มาในแต่ละวัฒนธรรม แม้ว่ารูปแบบของ "ย่าม"นั้นยังถูกพัฒนาเรื่อยมาตามกาลเวลา ในขณะเดียวกันเครื่องใช้ในลักษณะเดียวกันได้ถูกเข้ามาแทนที่ "ย่าม" อยู่เป็นจำนวนมากในปัจจุบัน จนทำให้วัฒนธรรมการใช้ "ย่าม" ลดน้อยลงอย่างเห็นชัด นิทรรศการดังกล่าวฯ จึงได้รวบรวม "ย่าม"ในรูปแบบต่างๆ ตามแต่ละท้องถิ่นในดินแดนล้านนา จากการสะสมของนักสะสมแต่ละท่านมาจัดแสดงอย่างเป็นหมวดหมู่ให้ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ชาวไทย และชาวต่างชาติได้รับชม รวมถึงการจัดสัมมนาทางวิชาการเกี่ยวกับ "ย่าม" ขึ้น
 
     ชิ้นงาน "ย่าม" ที่นำมาจัดแสดงในนิทรรศการครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากนักสะสม ในการนำย่ามมาจัดแสดงใช้ชมเรื่องของความวิจิตร งดงาม ลวดลายที่หาชมได้ยาก เรื่องเล่าและประวัติของย่ามแต่ละใบที่นำมาจัดแสดง รวมถึงเรื่องราวและความสอดคล้องระหว่างย่าม กับผู้เป็นเจ้าของ
 

รายละเอียดเพิ่มเติม
ฝ่ายนิทรรศการ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มช.
โทร. 053-944-833, 053-218-279
 
งานอีเวนท์ อื่นๆ ที่น่าสนใจ
Translate to :


Information Partner
 • Ayutthaya city park
 • Bitec
 • Central World
 • Fortune Town
 • Future Park
 • Future Park
 • JJ Mall
 • ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น
 • Paragon Hall
 • Tceb
 • Qsncc
 • Seacon Bangkae
 • Seacon Square
 • TEA
 • TCEB
 • The Mall
 • The hub @zeer
 • Zeer Rangsit