อีเวนท์ 77 จังหวัด
งานอีเวนต์ ,เทศการ ,งานประจำปี

Intensive English & Culture Program

อัพเดทเมื่อ : 21 กุมภาพันธ์ 2561 14:20:36
เปิดชม : 605
 • จัดเเสดงวันที่ :
  3 - 17 เมษายน 2561
 • ประเภทงาน :
  อบรม/สัมมนา
 • สถานที่ :
  เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย
 • จังหวัด :
Intensive English & Culture Program
 
ระหว่างวันที่ 3 - 17 เมษายน 2561
ณ เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย
 

     คณะศิลปศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และ Brain Adventure Camp ประเทศไทย รับสมัครเยาวชนไทย อายุ 9-14 ปี จำนวน 30 คน ร่วมโครงการพัฒนาภาษาและวัฒนธรรม Intensive English & Culture Program ระหว่างวันที่ 3-17 เมษายน 2561 ณ เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 25 กุมภาพันธ์ 2561 โดยส่งแบบตอบรับมาที่อีเมล Multithinkingcenter@gmail.com สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ goo.gl/iBqBkS หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณนัท โทร 080-956-5888 หรือครูนา โทร 081-700-5256 
 
    โครงการ Intensive English & Culture Program มุ่งเน้นให้เยาวชนสามารถพัฒนาการสื่อสารภาษาอังกฤษ เรียนรู้วัฒนธรรมที่หลากหลาย เข้าถึงแนวทางชีวิตในอาชีพที่หลากหลาย นักเรียนผู้ร่วมกิจกรรมได้รับการฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษมาตรฐาน Cambridge English และเรียนรู้ทักษะการใช้ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม 
 
    โครงการพัฒนาภาษาและวัฒนธรรม ออกแบบโปรแกรมการดำเนินงาน โดยให้เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการได้ประโยชน์อย่างสำคัญในหลายประการ ดังนี้ 
 1. เรียนรู้การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
 2. เรียนรู้โลกวิทยาศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษ 
 3. การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ผ่านการเรียนรู้ในรูปแบบการท ากิจกรรม การเดินทาง การศึกษานอกสถานที่ 
 4. เรียนรู้ประวัติศาสตร์ระหว่างประเทศ 
 5. ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในกลุ่มประเทศอาเซียน คือ รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย โดยทางโครงการฯ จะสนับสนุนให้เยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการฯ สามารถเข้าร่วมกิจกรรมที่หลากหลายในการ เชื่อมสัมพันธ์ของทั้ง 2 ประเทศ 
    โครงการพัฒนาภาษาและวัฒนธรรม ดำเนินการฝึกอบรมและให้คำปรึกษาแก่เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ โดยบูรณาการองค์ความรู้ด้านภาษา วัฒนธรรม ไปสู่แนวคิดด้านการพัฒนา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และเส้นทางสู่การเรียนรู้ ในระดับนานาชาติ 
 
    หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคณะศิลปศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โทร 0-2329-8445 เว็บไซต์ la.kmitl.ac.th/fla หรือติดตามกิจกรรมต่างๆ ได้ที่ FB:liberalartskmitl/ หรือเยี่ยมชมวิดีทัศน์แนะนำคณะศิลปศาสตร์ได้ที่ youtube.com/watch?v=Wz8HLlfK8mI
 
งานอีเวนท์ อื่นๆ ที่น่าสนใจ
Translate to :


Information Partner
 • Ayutthaya city park
 • Bitec
 • Central World
 • Fortune Town
 • Future Park
 • Future Park
 • JJ Mall
 • ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น
 • Paragon Hall
 • Tceb
 • Qsncc
 • Seacon Bangkae
 • Seacon Square
 • TEA
 • TCEB
 • The Mall
 • The hub @zeer
 • Zeer Rangsit