อีเวนท์ 77 จังหวัด
งานอีเวนต์ ,เทศการ ,งานประจำปี

Flora Festival 2017

อัพเดทเมื่อ : 8 พฤศจิกายน 2560 14:19:35
เปิดชม : 949
 • จัดเเสดงวันที่ :
  1 พฤศจิกายน 2560 - 28 กุมภาพันธ์ 2561
 • ประเภทงาน :
  มหกรรม/เทศกาล
 • สถานที่ :
  อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่
 • จังหวัด :
  เชียงใหม่
Flora Festival 2017
 
ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 - 28 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่
 

     อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ได้จัดแสดงไม้ดอกเมืองหนาวนานาพรรณจากมูลนิธิโครงการหลวง และโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงที่ได้บรรจงจัดแสดงบนพื้นที่กว่า 470 ไร่ พร้อมใจกันเบ่งบานงดงามเต็มสวนให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชมและประทับใจกันตลอด 120 วัน
 
รวมทั้งไฮไลท์ที่ไม่ควรพลาดในงาน ประกอบด้วย
 • “หอคำหลวง” สถาปัตยกรรมล้านนาที่บันทึกเรื่องราวที่ชาวไทยภูมิใจและภาพการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ 9
 • “7 ทศวรรษ กษัตริย์นักพัฒนา” นิทรรศการที่แสดงถึงพระปรีชาสามารถ พระอัจฉริยภาพในด้านต่างๆ พระวิริยะอุตสาหะในการทรงงานเพื่อพสกนิกรของพระราชาผู้ทรงครองแผ่นดินโดยธรรม การพัฒนาการเกษตรบนพื้นที่สูงของมูลนิธิโครงการหลวง และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ซึ่งนิทรรศการนี้จะอยู่ชั้น 1 ของหอคำหลวง
 • “ธ สถิตในดวงใจไทยตราบนิจนิรันดร์” นิทรรศการภาพแห่งความทรงจำเมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินเยือนจังหวัดเชียงใหม่ และการทรงงานเพื่อพสกนิกรในจังหวัดเชียงใหม่ในระหว่างปี พ.ศ. 2501 – 2544 พร้อมชมภาพถ่ายพิธีถวายความอาลัย การแปรอักษร และการทำดีเพื่อพ่อของประชาชนทุกหมู่เหล่าและหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดภาคเหนือที่ได้น้อมรำลึกในพระมหากรุณาตราบนิจนิรันดร์
 • “ธ คือปราชญ์แห่งแผ่นดิน” นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงให้ความสำคัญต่อการศึกษาสู่พระราชปณิธานในการพัฒนาประชาชนของประเทศที่สวนมูลนิธิบีเจซีบิ๊กซี
 • “บัวบาทยาตรา” นิทรรศการที่สะท้อนให้เห็นถึงการทรงงานของพระบาทสมเด็จปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชตลอดระยะเวลาแห่งการครองสิริราชย์สมบัติครบ 70 ปี ทรงฝ่าฟันความยากลำบากนานัปการเพื่อให้ประชาชนชาวไทยเกิดความสุขในทุกมิติขจัดความเจ็บป่วย ยากไร้ และสร้างความมั่นคงแก่ประเทศ นำมาซึ่งผลลัพธ์ คือ ความสุขของประชาชน โดยน้อมพระราชดำรัสของพระองค์มาสรุปเรื่องราวในแต่ละช่วง และสอดแทรกเนื้อหาที่สร้างความซาบซึ้ง ความประทับใจในพระมหากรุณาธิคุณที่สุดมิได้
 • “เกษตรทฤษฎีใหม่” เรียนรู้วิถีชีวิตแบบพอเพียงตามตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ จำลองบรรยากาศและวิถีชีวิตเกษตรกรรม การเลี้ยงหมู เลี้ยงปลา ไส้เดือนดิน การเลี้ยงจิ้งหรีด รวมทั้งการปลูกไม้ผลและพืชผักสวนครัวในสวนเกษตรทฤษฎีใหม่
 • “งานแสดงผลงานสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)” ที่ได้ส่งเสริมเพื่อสร้างอาชีพและรายได้แก่เกษตรกรบนพื้นที่สูง โดยการนำองค์ความรู้โครงการหลวง ในหลวงรัชกาลที่ 9 ไปขยายผลสู่เกษตรกรบนพื้นที่สูงมาจัดแสดงและจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพจากยอดดอยสูงลงมาให้คนในเมืองได้บริโภค
 • “งานประติมากรรม” ที่สื่อถึงพระราชกรณียกิจสำคัญของพระมหากษัตริย์ไทยในราชวงศ์จักรี ตั้งแต่รัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 10 แสดงถึงพระปรีชาสามารถ การมีสายพระเนตรที่ยาวไกล และทรงวางรากฐานของประเทศ ตั้งแต่การก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์จนเป็นประเทศไทยในสมัยปัจจุบัน และประติมากรรมเรื่องราวฉลอง 100 ปี ธงไตรรงค์ ช้างชูธงชาติไทยประดับสวนในชื่อ “คชชาติ ธงชาติไทย 100 ปี”
 • “อัศจรรย์สีสันแห่งดาวอังคาร (Amazing Mar Garden)” เรียนรู้การเดินทางข้ามผ่านจักรวาล ตะลุยระบบสุริยะ พร้อมเรียนรู้การท่องอวกาศผ่านจรวจและยานอวกาศต่าง ๆ ที่มนุษยชาติได้ส่งออกไปสำรวจเพื่อหาเพื่อนต่างดาวในจักรวาลที่กว้างใหญ่ เรียนรู้การใช้ชีวิตบนดาวอังคาร
 • “นิทรรศการเทิดพระเกียรติฯ จากหน่วยงานภาคี” อาทิ เรียนรู้การพัฒนาและอนุรักษ์ป่าชายเลนในพระราชดำริ ศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลน ที่สวนการท่าเรือแห่งประเทศไทย/ เรียนรู้การเงินและการออม ประหยัด เรียบง่ายแต่ได้ประโยชน์สูงสุดที่สวนธนาคารแห่งประเทศไทย/ เรียนรู้แนวทางการสร้างทุนทางปัญญาอย่างยั่งยืน และการอนุรักษ์พลังงานตามโครงการกรุงไทยหัวใจสีเขียวที่สวนธนาคารกรุงไทย/ ชมการจำลองบ้านตามแนววิถีชีวิตแบบพอเพียง รวมทั้งองค์ความรู้ฝายชะลอน้ำตามแนวพระราชดำริที่สวนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร/ ศึกษาโครงการพัฒนาชนบทและวิธีการพัฒนาชนบทอย่างครบวงจร โดยเน้นการพัฒนาด้านแหล่งนํ้า การเกษตร สิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมอาชีพที่สวนเครือเจริญโภคภัณฑ์/ “ธ คือ ปราชญ์แห่งแผ่นดิน” นิทรรศการที่ว่าด้วยศาสตร์แห่งการเรียนรู้ของพระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดินที่สวนมูลนิธิ บีเจซี บิ๊กซี และชมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สนองโครงการในพระราชดำริที่สวน ปตท.
 • ”เรือนกล้วยไม้” ที่เต็มไปด้วยกล้วยไม้หลากหลายสายพันธุ์นับหมื่นดอก พร้อมชมประติมากรรมกล้วยไม้ที่ประดับด้วยกล้วยไม้ฟาแลนนอปซิสหลากสีสัน ชมไม้ดอกเมืองหนาวโดดเด่นจากดอยสูงใน “เรือนไม้ดอกควบคุมอุณหภูมิ” เพลิดเพลินกับดนตรีในสวนและการแสดงศิลปวัฒนธรรมต่างๆ
 • “ชมแสง สี ยามค่ำคืน” ของหอคำหลวงและการประดับไฟในสวนที่จะสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเยือน
 • “ตลาดนัดชาวดอย” ของดีตามฤดูกาลจากทุกยอดดอยที่ได้จากการนำองค์ความรู้โครงการหลวงในหลวงรัชกาลที่ 9 ไปขยายผลสู่เกษตรกรบนพื้นที่สูง มาจำหน่ายโดยเกษตรกรตัวจริง ที่ใส่ใจ ดูแล และคัดเลือกผลผลิตที่มีคุณภาพจากยอดดอยสูงลงมาให้คนในเมืองได้บริโภค อาทิ ผัก ผลไม้ ชา กาแฟ สมุนไพรชงดื่ม น้ำมันนวดสมุนไพร หัตถกรรม และไม้ดอกไม้ประดับ ทุกวันเสาร์ เวลา 09.00 - 17.00 น. ณ ลานข้างร้านจำหน่ายสินค้าที่ระลึก
 • “ช้อป ชิม เที่ยวตลาดย้อนยุค” ของดี ของอร่อยในยุคโบราณ พร้อมสัมผัสบรรยากาศกลิ่นไอตลาดในอดีตและรวมตลาดดังในจังหวัดเชียงใหม่
     ร่วมสัมผัสช่วงเวลาแห่งความประทับใจในเทศกาลชมสวน (Flora Festival 2017) ภายใต้แนวคิด “สุข สราญ งามบุปผา ใต้หล้าพระบารมี” 1 พฤศจิกายน 2560 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561 วันจันทร์-พฤหัสบดี เวลา 08.00-18.00 น. วันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.00-19.30 น. ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่
 

รายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 053-114-110-5
 
งานอีเวนท์ อื่นๆ ที่น่าสนใจ
Translate to :


Information Partner
 • Ayutthaya city park
 • Bitec
 • Central World
 • Fortune Town
 • Future Park
 • Future Park
 • JJ Mall
 • ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น
 • Paragon Hall
 • Tceb
 • Qsncc
 • Seacon Bangkae
 • Seacon Square
 • TEA
 • TCEB
 • The Mall
 • The hub @zeer
 • Zeer Rangsit