อีเวนท์ 77 จังหวัด
งานอีเวนต์ ,เทศการ ,งานประจำปี

การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 63 และ ศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 34

อัพเดทเมื่อ : 7 พฤศจิกายน 2560 13:39:45
เปิดชม : 49
 • จัดเเสดงวันที่ :
  4 - 28 พฤศจิกายน 2560
 • ประเภทงาน :
  นิทรรศการ/งานศิลปะ/วัฒนธรรม
 • สถานที่ :
  หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • จังหวัด :
  เชียงใหม่
การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 63 และ ศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 34
 
ระหว่างวันที่ 4 - 28 พฤศจิกายน 2560
ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 

     มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ดำเนินการจัด การแสดงผลงานศิลปกรรมแห่งชาติ และการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมให้การประกวดดังกล่าว เป็นเวทีการประกวดและเป็นการจัดแสดงผลงานศิลปกรรมในระดับชาติ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ศิลปินไทยได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะในแขนงต่างๆ อันนำไปสู่การพัฒนาวงการศิลปะของไทยให้เป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลาย นั้น
 
     คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยศิลปากร ในการนำผลงานศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 63 และ ผลงานศิลปกรรมร่วมสมัยรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 34 สัญจรมาจัดแสดง โดยนำผลงานที่ได้รับรางวัลประเภทต่างๆ รวมไปถึงผลงานของศิลปินที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมแสดง จำแนกออกเป็น 4 ประเภท คือ ผลงานประเภทจิตรกรรม ประเภทประติมากรรม ประเภทภาพพิมพ์ และประเภทสื่อผสม รวมทั้งสิ้น 109 ชิ้น แบ่งเป็น ผลงานศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 63 จำนวน 41 ชิ้น และ ผลงานศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 34 จำนวน 68 ชิ้น โดยมีกำหนดจัดแสดง ระหว่างวันที่ 4 ถึง 28 พฤศจิกายน 2560 ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทุกวันอังคารถึงวันอาทิตย์  (หยุดวันจันทร์และวันนักขัติฤกษ์) เวลา 09.00 - 17.00 น. และมีกำหนดพิธีเปิดวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 เวลา 18.00 น. ณ ห้องนิทรรศการชั้น 1 และ ชั้น 2 หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นอกจากนี้ หอนิทรรศการฯ ยังจัดกิจกรรมนำชมนิทรรศการขึ้น ระหว่างวันที่ 21 - 24 พฤศจิกายน 2559 รอบเวลา 10.00 น. และ 14.00 น. ตามวันเวลาดังกล่าว โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ
 

รายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 053-218-279

 

งานอีเวนท์ อื่นๆ ที่น่าสนใจ
Translate to :


Information Partner
 • Bitec
 • Central World
 • Fortune Town
 • Future Park
 • Future Park
 • JJ Mall
 • ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น
 • Paragon Hall
 • Tceb
 • Qsncc
 • Seacon Bangkae
 • Seacon Square
 • TEA
 • TCEB
 • The Mall
 • The hub @zeer
 • Zeer Rangsit