อีเวนท์ 77 จังหวัด
งานอีเวนต์ ,เทศการ ,งานประจำปี

มหกรรมวัฒนธรรมถิ่นใต้

อัพเดทเมื่อ : 25 เมษายน 2554 09:42:25
เปิดชม : 963
 • จัดเเสดงวันที่ :
  27 - 31 พฤษภาคม 2554
 • ประเภทงาน :
  มหกรรม/เทศกาล
 • สถานที่ :
  ณ สถาบันทักษิณคดีศึกษา
 • จังหวัด :
  กรุงเทพมหานคร

 


จังหวัด สงขลา ร่วมกับสถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ กำหนดจัดงาน “มหกรรมวัฒนธรรมถิ่นใต้” ระหว่างวันที่ 27-31 พฤษภาคม 2554 ณ สถาบันทักษิณคดีศึกษา ต.เกาะยอ อ.เมือง จ.สงขลา ซึ่งเป็นโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดสงขลา ประจำปี 2554
 
 
ทั้งนี้ส่งเสริมให้ทางจังหวัดเป็นศูนย์กลาง การเรียนรู้ การอนุรักษ์ การส่งเสริม และการสืบสานศิลปวัฒนธรรมภาคใต้ เพื่อเป็นการร่วมสร้างตลาดให้กับงานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านและสร้างรายได้ให้ กับชุมชน เป็นการสนับสนุนความสามารถของศิลปินและเยาวชน และเพื่อให้เกิดการท่องเที่ยวมิติใหม่ กิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วย การแสดงนิทรรศการทางด้านศิลปวัฒนธรรมและการสาธิตหัตถกรรมพื้นบ้านของภาคใต้ , การแสดงหนังตะลุง , โนราโบราณ , โนราสมัยใหม่ , การบรรเลงดนตรีหนังตะลุง , ดิเกร์ฮูลู , กาหลอ , รองเง็ง , ลิเกป่า จากจังหวัดกระบี่ และการโชว์ตีโพนจากจังหวัดพัทลุง พร้อมชิมอาหารพื้นบ้านภาคใต้ อาทิ ขนมจีนปักษ์ใต้ , ยำหัวโหนด , ไก่ทอดเทพา , ยำสายเกาะยอ , ลูกชิ้นปลาปัตตานี , ข้าวเกรียบว่าว และขนมบอก “ของดี ของหรอยของสงขลา ที่ใกล้สูญพันธุ์ ”
 
 
ผู้ที่สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สถาบันทักษิณคดีศึกษา โทรศัพท์ 0-7459-1611-8 หรือ www.tsu.ac.th/ists
 
 
กิจกรรมวันที่ 27 พฤษภาคม 2554
- โนราคณะละมัยศิลป์ จ.สงขลา
- หนังตะลุงคณะแต๋ว ศ.นครินทร์ จ.สงขลา
- ลิเกฮูลู จากสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
- สาธิตการดีโพน ของแชมป์โพนเมืองลุง จ.พัทลุง
- วงดนตรีลูกทุ่ง จากโรงเรียนนวมินทราชูทิศทักษิณ จ.สงขลา
- นาฎศิลป์ จาก มหาวิทยาลัยทักษิณ จ.สงขลา
- การประกวดโนราเด็ก รอบคัดเลือก
 
กิจกรรมวันที่ 28 พฤษภาคม 2554 
- โนราคณะสมพรจิต จ.พัทลุง
- หนังตะลุงคณะเชิญ สงวนศิลป์ จ.นครศรีธรรมราช
- ลิเกป่า จาก จ. กระบี่
- สาธิตดนตรีโนรา
- วงดนตรีลูกทุ่ง ตชด. ๔๓ สงขลา
- นาฏศิลป์ จาก มหาวิทยาลัยทักษิณ จ.สงขลา
- การประกวดโนราเด็ก รอบคัดเลือก
 
กิจกรรมวันที่ 29 พฤษภาคม 2554 
- โนราคณะนกน้อย จ.สงขลา
- ลองเง็ง จ.กระบี่
- สาธิตคนตรีหนังตะลุง
- วงดนตรีลูกทุ่ง ศิลป์เสน่ห์โชว์ จาก จ.สงขลา
- นาฏศิลป์ จาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.ปัตตานี
- การประกวดโนราเด็ก รอบคัดเลือก
 
กิจกรรมวันที่ 30 พฤษภาคม 2554
- โนราคณะถวิล – สายพิน จำปาทอง จ.พัทลุง
- หนังตะลุงการแสดงบานอ จากสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
- สาธิตการแสดงกรือโต๊ะ จากสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
- วงดนตรีลูกทุ่ง จากโรงเรียนแจ้งวิทยา จ.สงขลา
- นาฏศิลป์ จาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์? จ.ปัตตานี
- การประกวดโนราเด็ก รอบชิงชนะเลิศ
 
กิจกรรมวันที่ 31 พฤษภาคม 2554
- การแสดงพิ้นบ้านภาคใต้ ขนมบอก “ของดี ของหรอย ของสงขลา ที่ใกล้สูญพันธุ์”
งานอีเวนท์ อื่นๆ ที่น่าสนใจ
Translate to :

Information Partner
 • Bitec
 • Central World
 • Fortune Town
 • Future Park
 • impact
 • impact
 • Paragon Hall
 • Tceb
 • Qsncc
 • Seacon Square
 • Seacon Bangkae
 • TEA
 • TCEB
 • The Mall
 • The hub @zeer
 • Zeer Rangsit