อีเวนท์ 77 จังหวัด
งานอีเวนต์ ,เทศการ ,งานประจำปี

On the path of different cultures

อัพเดทเมื่อ : 1 มีนาคม 2560 14:23:55
เปิดชม : 192
 • จัดเเสดงวันที่ :
  11 มีนาคม - 30 เมษายน 2560
 • ประเภทงาน :
  นิทรรศการ/งานศิลปะ/วัฒนธรรม
 • สถานที่ :
  S.A.C. Subhashok The Arts Centre
 • จังหวัด :
  กรุงเทพมหานคร
On the path of different cultures
S.A.C. Subhashok The Arts Centre
11 มีนาคม - 30 เมษายน 2560
 

     ด้ายเส้นบางได้ถูกปักถักขึ้นเป็นงานจิตรกรรมสื่อผสมที่งดงามเพื่อทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยงวัฒนธรรมที่กว้างใหญ่ไพศาลให้ไร้พรมแดน โดยข้ามขอบเขตแรงศรัทธาทางศาสนาที่แตกต่างกันของผู้คน ผลงานศิลปะนำเสนอคตินิยมที่เป็นอัตลักษณ์ทางศาสนาให้มีรูปแบบร่วมสมัยเป็นสากล แนวทางของงานศิลปะน่ามหัศจรรย์ที่กล่าวมาข้างต้นนี้คือการสร้างสรรค์ของศิลปินหญิงไทย ธิดารัตน์ จันทเชื้อ 
 
     ผลงานกึ่งนามธรรมได้แรงบันดาลใจจากศิลปะอาหรับ แนวทางศิลปะที่ผูกพันกับศาสนาอิสลามที่ศิลปินนับถือ รูปแบบศิลปกรรมชนิดนี้โดดเด่น ด้วยลวดลายเรขาคณิต ที่เป็นไปตามแนวทางของคำสอนทางศาสนา คือ "Tawhid ความเป็นเอกภาพของสรรพสิ่ง "และ " Mizon ความเป็นระเบียบและสมดุล " 
 
     ประวัติศาสตร์ศิลปะโบราณที่เก่าแก่แขนงหนึ่งของโลก ถูกนำมาตีความใหม่ในมิติที่เข้าถึงได้ง่ายยิ่งขึ้น แรกเริ่มเดิมทีแล้วศิลปินไทยผู้นี้เธอสร้างผลงานจากประสบการณ์การดำเนินชีวิตในสังคมเมืองที่ควบคู่กับวัตรปฏิบัติทางศาสนาของตนเองและครอบครัว แต่แล้วจึงได้ต่อยอดขยายความเติบโตขึ้นไปในบริบทของวัย กับชีวิตที่พลิกผันได้เดินทางไปในพื้นที่ต่างวัฒนธรรม ศิลปินได้เปิดโลกทัศน์แสวงหามุมมองใหม่ และได้พบว่าตัวเธอนั้นเป็นเพียงมนุษย์ตัวน้อยไร้เดียงสาในโลกกว้าง หากแต่ทว่าเธอยังสามารถมีความหวังและความฝันผ่านแรงศรัทธาร่วมที่ได้พบเจอในพื้นที่ต่างวัฒนธรรมนั้นเช่นกัน 
 
     เส้นด้ายถูกปักอย่างปราณีตลงบนผ้าพื้นสีเข้ม หรือ ผ้าที่นิยมนำมาเป็นอาภรณ์ทางศาสนา ดึงดูดสายตาด้วยการไล่น้ำหนักเฉดสี 
และการจัดวางทิศทางของการปัก ให้เกิดมุมมองของระยะที่ลึกตื้นลวงตา เป็นความชาญฉลาดของศิลปิน ที่นำทางผู้ชมงานให้เสมือนว่าได้กำลังเดินทางเข้าไปในทิวทัศน์ต่างมิติที่ศิลปินจินตนาการขึ้น ศิลปินมีความเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าการสร้างเรื่องราวและสื่อความหมายจากลวดลายวิจิตรของสถาปัตยกรรม สถานที่ทำพิธีกรรมทางศาสนา การทำซ้ำ ของเส้น รูปร่าง รูปทรงที่มีแบบแผน ทั้งหมดนั้นประหนึงเป็นการทำสมาธิฝึกจิตให้แน่วแน่และมั่นคงยิ่งขึ้น พร้อมทั้งเพิ่มพูนสติปัญญาให้แตกฉาน
 
     ธิดารัตน์ จันทเชื้อ จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี และ กำลังศึกษาต่อในระดับปริญญาโท คณะจิตรกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ธิดารัตน์เป็นศิลปินไทยที่มีผลงานโดดเด่น และประสบความสำเร็จในการนำเสนอเรื่องราวที่มีขีดจำกัดทั้งทางศาสนาและเทคนิคสื่อผสมให้ได้รับการยอมรับในวงกว้าง ศิลปินได้รับรางวัลใหญ่ทางศิลปะภายในประเทศเป็นเกียรติประวัติมาอย่างต่อเนื่อง และล่าสุดกับการได้รับคัดเลือกให้เป็นศิลปินในพำนัก ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะเอเชีย ฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น
 

สอบถามรายละเอียดได้ที่
งานอีเวนท์ อื่นๆ ที่น่าสนใจ
Translate to :

Information Partner
 • Bitec
 • Central World
 • Fortune Town
 • Future Park
 • impact
 • impact
 • Paragon Hall
 • Tceb
 • Qsncc
 • Seacon Square
 • Seacon Bangkae
 • TEA
 • TCEB
 • The Mall
 • The hub @zeer
 • Zeer Rangsit